Radar · Migration

Regeringen vill ha obligatoriska asylcenter – V kritiska

Vänsterpartiets migrationspolitiske talesperson Tony Haddou framför kritik mot Tidöpartiernas förslag om asylcenter.

Alla asylsökande i Sverige ska bo på anvisade asylcenter under hela asylprocessen. Det vill regeringen och Sverigedemokraterna. Den som vägrar ska kunna få sin ansökan återkallad. Förslaget får stark kritik från Vänsterpartiet.

Förslaget om så kallade asylcenter aviserades i Tidöavtalet. Nu läggs frågan genom ett tilläggsdirektiv in i en redan pågående utredning om asylmottagandet.

– Jag bedömer att det kommer att bli en stor skillnad. Nu kommer vi att ha kontroll över var människor befinner sig under hela asylprocessen, och vi minskar också risken att människor avviker och blir en del av ett växande skuggsamhälle, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M).

Hur många asylcenter det handlar om, hur stora de ska vara, var de ska ligga och hur stor frihet de asylsökande ska ha är upp till utredaren att undersöka.

– Det ska inte vara ett rent frihetsberövande men däremot ska man ha en anmälningsskyldighet, säger Sverigedemokraternas migrationspolitiske talesperson Ludvig Aspling.

Återkallad ansökan

En geografisk avgränsning ska undersökas, och de asylsökande som har egna tillgångar ska också betala för sitt uppehälle till viss del, säger Maria Malmer Stenergard.

Om en asylsökande vägrar att bosätta sig på ett center är tanken att det ska få konsekvenser.

– I ett tidigare betänkande har det nämnts att man kan anse en asylansökan implicit återkallad, det hoppas vi kunna implementera i framtiden, säger Aspling.

Regeringen och SD är övertygade om att asylcentren är förenliga med EU-rätten och annan lagstiftning.

– Andra länder har samma internationella regelverk att förhålla sig till och den här typen av center finns i andra länder, säger Aspling.

När centren kan vara på plats kan regeringen och SD inte svara på. Den pågående utredningen får förlängt uppdrag och ska redovisas i maj nästa vår.

"Försämrar villkor för utsatt grupp"

Vänsterpartiet är starkt kritiskt till Tidöpartiernas nya direktiv till asylutredningen.

– Man angriper asylsökande och människor på flykt i stället för att ta itu med de verkliga problem som finns i Sverige, vad gäller nedskärningar i välfärden och vårdkrisen, säger Tony Haddou.

Vänsterpartiets främsta kritik gäller dagersättningen. Den är 71 kronor för vuxna ensamstående i eget boende och 24 kronor för ensamstående vuxna på asylboende där måltider ingår.

– Det här blir ännu en utredning som skapar försämringar för en extremt utsatt grupp. Vi har redan de sämsta mottagningsvillkoren för asylsökande och nu vill man göra det ännu sämre. Exempelvis dagersättningen är sämst jämfört med Norden. Man ska klara sig långt under existensminimum på en nivå som inte höjts sedan 1994.

V är också starkt kritiskt till att alla asylsökande ska bo på asylboende.

– I dag väljer ju många eget boende, för att anläggningsboendena är för dåliga och ligger för dåligt till. Alla utredningar visar att man med eget boende kommer snabbare in i samhället.

Läs mer: 

Statsvetare: Sverige ska bli så ogästvänligt som möjligt

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV