Radar · Miljö

Höga halter PFAS i flera svenska fiskar

Halt i ng per 100 gram svenskfångad fisk/rom under maj 2023.

Flera sorters fisk som säljs i svenska matbutiker innehåller halter av kemikalien PFAS som kan vara skadliga för hälsan i för stora mängder, enligt en ny undersökning.

Man behöver vara vaksam med vad man äter, säger Cecilia Hedfors, sakkunnig om miljögifter på Naturskyddsföreningen.

Lax från Vänern och Bottenviken, och gös från Mälaren och Hjälmaren. De tillhör de testade fisksorter som hade högst halter av evighetskemikalierna PFAS, i den nya undersökning som Naturskyddsföreningen gjort tillsammans med analysföretaget Eurofins.

PFAS kallas ofta för evighetskemikalier eftersom de inte bryts ner fullständigt i naturen. Det handlar om tusentals ämnen som finns i vatten, jorden, luften och i maten vi äter, och som lagras i kroppen hos både djur och människor.

Undersökningen omfattar totalt 15 livsmedelsprover från nöt- och griskött, fisk, rom och skaldjur från Sverige.