Radar · Mänskliga rättigheter

FN: Två miljoner i livsmedelsosäkerhet i Libanon

Matosäkerheten i Libanon ökar och miljoner människor riskerar inom de kommande månaderna att hamna i undernäring, enligt en ny rapport.

Omkring två miljoner människor står redan i dag inför livsmedelsosäkerhet i Libanon, och situationen riskerar att förvärras ytterligare under de kommande månaderna, larmar flera FN-organ.

De senaste årens djupa ekonomiska kris som drabbat Libanon har fått allvarliga konsekvenser för befolkningen i landet. En ny rapport av FN-organ som klassificerar matosäkerheten i landet enligt den så kallade IPC-skalan (Acute food insecurity analysis), visar att två miljoner människor i dag står inför matosäkerhet i landet. Bland dem utgörs drygt 1,29 miljoner av libanesiska invånare och 700 000 av syriska flyktingar. 

Rapporten, framtagen av FN:s livsmedelsprogram WFP och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO, tillsammans med det libanesiska jordbruksministeriet, pekar också på att den redan allvarliga situationen riskerar att förvärras ytterligare inom de kommande månaderna. Totalt förutspås att 2,26 miljoner människor i landet mellan januari och april 2023 kommer att befinna sig i den så kallade ”kris-fasen” enligt IPC-skalan – vilket innebär höga nivåer av undernäring och hinder att få tag på tillräckligt med mat.

– IPC-resultaten ger oss en dyster bild av livsmedelssäkerheten i landet. De bekräftar på nytt det akuta behovet av att omvandla landets jordbrukssystem för att göra det mer effektivt, mer inkluderande, mer motståndskraftigt och mer hållbart, säger Nora Ourabah Haddad, FAO:s representant i Libanon.

Analysen visar också att situationen kan resultera i ett än mer allvarligt läge än den redan befarade kris-fasen, vilket innebär att människor kan ställas inför extrem matbrist, där akut undernäring och sjukdom är utbrett och där risken för att svälta ihjäl ökar snabbt.

– Fler människor än någonsin tidigare i Libanon är nu beroende av hjälp. Dessa resultat är djupt oroande och återspeglar den svåra situation som många människor i Libanon för närvarande står inför, säger Abdallah Alwardat, WFP-representant för Libanon, i ett uttalande.

IPC-skalan beskriver matosäkerhet och svält med hjälp av ett klassificeringssystem på fem nivåer, där fas 1 innebär ett gott läge och fas 5 utgör katastrof. Rapporten för Libanon visar att landet riskerar fas 3, kris, och fas fyra, nödläge.