Radar · Mänskliga rättigheter

Nominera kandidater till rådet för mänskliga rättigheter

Fredrik Malmberg, direktör för Institutet för mänskliga rättigheter, förklarar att myndigheten vill ha ett nära samarbete med civilsamhället.

Just nu och fram till den 28 april går det att nominera personer till det nya råd för mänskliga rättigheter som Institutet för mänskliga rättigheter håller på att tillsätta.
– Alla är välkomna att nominera personer till rådet. Institutets målsättning är att ha en stark förankring i det civila samhället, säger direktör Fredrik Malmberg.

Det relativt nygrundade Institutet för mänskliga rättigheter startade upp sin verksamhet den 1 januari förra året. Syftet med den oberoende myndigheten är att se till att de mänskliga rättigheterna säkerställs i Sverige.

Som en del av uppdraget ska det också tillsättas ett rådgivande organ: Rådet för de mänskliga rättigheterna. Tanken med rådet är att ge kunskaper och erfarenheter från det civila samhällets och andra aktörers arbete med mänskliga rättigheter. Rådet ska även lämna förslag till regeringen på ledamöter till institutets styrelse.

Institutet har haft ett öppet möte om hur rådet ska arbeta och har också haft flera samtal med civilsamhällesorganisationer, andra myndigheter och med nationella mänskliga rättighetsinstitutioner i andra länder.

– Vi är mycket tacksamma för alla inspel vi har fått om rådets utformning. För oss är det också angeläget att rådet kan känna oberoende i sitt viktiga uppdrag, säger styrelseordförande Elisabeth Rynning i ett pressmeddelande.

Rådet kommer att ha minst femton och högst tjugo ledamöter som utses med mandatperioder om två eller tre år. Ledamöterna kan vara både företrädare för organisationer och enskilda personer.

Mer information om hur man nominerar finns här.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV