Radar · Miljö

Dubbelt så många fåglar som man tidigare trodde har utrotats

Garfågeln var norra halvklotets motsvarighet till pingvinen.

I en ny studie uppskattas människan ha bidragit till att ungefär 1400 fågelarter är utdöda. Det är dubbelt så många som man tidigare trott, och ytterligare 700 arter riskerar att gå förlorade de närmaste åren.
Om fler fågelarter kommer att utrotas eller inte är upp till oss”, säger Rob Cooke som lett studien.

Genom studier av fossil har forskare tidigare kommit fram till att 640 fågelarter utrotats på grund av mänsklig aktivitet. Med användningen av nya metoder har den siffran ökat till över det dubbla, vilket redovisas i en ny studie.

Fåglar har lätta ben som inte lämnar så många fossil efter sig, så när forskarna utgått från observerade fossil för att uppskatta antalet utrotade fågelarter har det funnits ett stort mörkertal. Genom att använda statistisk modellering har forskare nu kommit fram till att troligtvis omkring 1 400 fågelarter har utrotats under den moderna människans levnad. Hela 90 procent av dessa arter levde på öar, till exempel dodon som fanns på Mauritius.

Ett sällsynt fragment av en dods lårben visas upp bredvid en bild av ett exempelar av den utdöda fågelarten i Christie’s auktionshus lokaler i London, den 27 mars 2013. Foto: Matt Dunham/AP/TT

Arbetet har till stor del bedrivits vid Göteborg universitet, och forskarna har jämfört sina uppskattningar med läget på Nya Zeeland – det är nämligen den enda platsen i världen där den förmänskliga fågelfaunan tros vara helt känd.

– Vår studie visar att människor snabbt har ödelagt fågelpopulationer genom förlust av livsmiljöer, överexploatering och introduktion av råttor och tamdjur som plundrade fåglarnas bon och konkurrerade med dem om maten, säger Rob Cooke, som har lett forskningsarbetet, i ett pressmeddelande.

Påverkar ekosystemen

När arter utrotas kan det också få påverkan på ekosystemen, menar forskarna.

– Världen kan ha förlorat nyckelfunktioner för spridning av frön och pollinering. Detta ger utspridda, skadliga effekter på ekosystemen, så förutom fåglarna har vi antagligen förlorat många växter och djur som var beroende av dessa arter för att överleva, säger Sören Faurby i pressmeddelandet, forskare i zoologi vid Göteborgs universitet och medförfattare till studien som publicerats i Nature Communications.

”Måste öka ansträngningarna”

Utrotningen var som mest omfattande under 1300-talet, då 570 fågelarter gick förlorade efter att människor för första gången anlände till östra Stilla havet, som till exempel Hawaii. Troligt är att en liknande period av massutrotning skedde på 800-talet f. Kr. i västra Stilla havet samt på Kanarieöarna, och vi lever för närvarande i en tredje sådan period som startade i mitten av 1700-talet.

Tidigare forskning av författarna till studien indikerar att vi kan komma att förlora ytterligare 700 fågelarter under de närmaste hundra åren.

– Om fler fågelarter kommer att utrotas eller inte är upp till oss. Den senaste tidens insatser har räddat vissa arter och vi måste nu öka ansträngningarna för att skydda fåglar, med återställande av livsmiljöer som leds av lokalbefolkningen, säger Rob Cooke.