Radar · Basinkomst

Riksrevisionen: Sänk maxnivån på rotavdraget

Nu vill Riksrevisionen sänka maxtaket för rotavdraget så att det ska bli mer kostnadseffektivt för staten.

Rotavdraget är tänkt att minska svartarbetet men kostar mer än vad det tjänar in till statens kassa. För att öka kostnadseffektiviteten bör regeringen sänka gränsen för hur stora avdrag som får göras, menar Riksrevisionen i en ny rapport. 

Rotavdraget infördes 2009 och har visat sig ha en stor betydelse för att minska hushållens efterfrågan på svarta hantverkartjänster, men enligt Riksrevisionen har den haft begränsad effekt när det gäller att öka hushållens arbetsutbud och inkomster.

Riksrevisionens granskning visar att rotavdraget har minskat efterfrågan på svarta hantverkstjänster, vilket har gett ökade skatteintäkter på drygt 1 miljard kronor om året. Det innebär ökade skatteintäkter på drygt 0,3 miljarder kronor om året.

På det stora hela är statens direkta kostnader för avdraget cirka 10 miljarder kronor för ett enskilt år. Avräknat de ökade skatteintäkterna innebär det en “offentligfinansiell nettokostnad” på drygt 8 miljarder kronor.

Det gör att självfinansieringsgraden för avdraget uppgår till 14 procent, vilket är en blygsam siffra, skriver myndigheten. 

– Rotavdraget i sin nuvarande konstruktion är inte effektivt utformat. Det skapar inte tillräckligt stora skatteintäkter genom minskat svartarbete och ökat arbetsutbud för att motivera statens kostnader, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Svarta löner ökar

Dessutom ser Riksrevisionen att svartarbetet inom hantverkstjänster med svarta löner och annan arbetslivskriminalitet ökat på senare tid, framför allt bland små företag i byggsektorn.

Här har konsumenterna lurats att tro att rottjänsterna de använt har varit vita, men i själva verket ändå har betalats svart av firmorna. 

Det gör att Riksrevisionen bedömer att andra insatser än rotavdraget krävs för att komma till rätta med svartarbetet. Istället bör man öka myndigheternas möjligheter att samverka och genomföra kontroller. Myndigheten gör rekommendationen att regeringen minskar rotavdraget och anpassar det så dess “kostnadseffektivitet står i förhållande till målsättningen att motverka svartarbete”, eller enklare uttryckt, genom att sänka det maximala rotavdraget per person och år.

– Eftersom rotavdraget inte har någon nämnvärd effekt på köparnas arbetsutbud bör det anpassas efter möjliga effekter på förekomsten av svartarbete, säger Krister Jensevik, projektledare för granskningen.

Fakta: Rotavdraget

Rotavdraget infördes 2009 som en permanent åtgärd för att minska svartarbetet och öka arbetsutbudet.

Avdraget riktar sig till ägare av småhus, ägarlägenhet eller bostadsrätter. Vid införandet var skattereduktion 50 procent av arbetskostnaden, med ett tak på 50 000 kronor per person och år.

År 2016 sänktes reduktionen till 30 procent, medan taket lämnades oförändrat. Tillsammans med rutavdraget får skattereduktionen uppgå till 75 000 kronor per person och år.

Inför budgetåret 2024 har regeringen föreslagit en tillfällig höjning av det maximala taket till 75 000 kronor samt att tillfälligt skilja på det maximala taket för rot- och rutavdraget.
Källa: Riksrevisionen
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV