Radar · Djurrätt

Tusen gånger mer stöd till köttproduktion än till alternativen

Producenter inom köttindustrin får tillsammans långt mycket mer offentliga medel än de växtbaserade alternativen.

En ny studie visar att köttproducenterna i EU och USA får omkring 1000 gånger mer i offentlig finansiering än de som producerar växtbaserade alternativ eller odlat kött.

Studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften One earth, har analyserat de stora jordbrukspolicyerna i USA och EU under tiden 2014 till 2020 och kommit fram till att det är stor skillnad på vilka som får de offentliga medlen. I EU fick konventionella köttproducenter cirka 1200 gånger mer i ekonomiskt stöd än de som producerar växtbaserade alternativ eller odlat kött. I USA fick köttproducenterna cirka 800 gånger mer.

Studien visar också att branschen ansträngde sig ordentligt för att upprätthålla systemet i sin nuvarande form. I USA spenderade köttproducenterna 190 gånger mer pengar på lobbyism än de alternativa producenterna. I EU spenderade de ”bara” tre gånger så mycket.

– Djuruppfödningssektorns kraft, både i USA och i Europa, och det politiska inflytande de har är helt enkelt gigantisk”, säger professor Eric Lambin vid Stanford University, en av författarna till studien, till The Guardian.

Djurproduktionen står idag för nästan 15 procent av världens utsläpp av växthusgaser. En övergång till en mer växtbaserad diet är därför nödvändigt och även ett relativt enkelt sätt att minska på utsläppen.

– Vi fann att de enorma hindren för uppskalningen av den alternativa tekniken relaterar till offentlig politik som fortfarande massivt finansierar det nuvarande systemet, när vi vet att det verkligen är en del av problemet när det gäller klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och vissa hälsoproblem, säger Lambin till The Guardian.

Forskarna lyfte även andra faktorer som hindrar att ny teknik och alternativa livsmedel får möjlighet att växa på marknaden. Bland annat nämner nästan inga länders nationella näringsrekommendationer den negativa effekt som kött och mejeriprodukter har på klimat och miljö. Undantaget är Nordiska ministerrådets nya näringsrekommendationer, som bland annat kommer att vara underlag för en svensk version som kommer i slutet av september i år.

Samtidigt finns det några ljusglimtar. Nya lagförslag är på gång i EU som ska underlätta för ny livsmedelsteknologi och även i USA kommer det nya klimatpaketet Inflation reduction act att kunna hjälpa bönder att minska sina utsläpp. Men omställningen ser inte ut att gå snabbt.

– Det är inte en jämn spelplan alls för tillfället. Den nya sektorn måste få sin chans att expandera och bli effektivare. Efter det kommer konsumenterna att bedöma om de gillar det eller inte, och forskarna kommer att bedöma om det verkligen är bättre för miljön och för hälsan, säger Lambin till The Guardian.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV