Radar · Basinkomst

Regeringen: Socionomutbildningen ska bli bättre på brottsförebyggande arbete

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) och utbildningsminister Mats Persson (L) under en pressträff om hur socionomutbildningen bättre ska förbereda för brottsförebyggande arbete.

Utvecklingen att barn och unga utnyttjas av kriminella måste brytas. Det menar regeringen som tillsätter en utredning för att göra socionomutbildningen bättre på brottsförebyggande insatser.

Tidiga och samordnande insatser är viktiga för att hindra att barn och familjer i riskzonen utnyttjas av kriminella nätverk. Nu ska socionomutbildningen göras om så att studenterna får bättre förutsättningar och kunskaper för att arbeta med brottsförebyggande åtgärder.

Ett område är att stötta och hjälpa barn och unga som har påbörjat en brottslig bana i att bryta den och förhindra återfall, meddelade regeringen vid en presskonferens i torsdags.

– Socialtjänsten har en viktig roll när det gäller att förebygga och motverka kriminalitet bland barn och unga. Nu vill vi anpassa socionomexamen så att de som kommer ut i yrket har goda förutsättningar att hantera sitt komplexa uppdrag, sade utbildningsminister Mats Persson.

Ny förutsättningar

Många som arbetar inom socialtjänsten har en utbildning som socionom. Socionomer kan även arbeta med brottsförebyggande arbete exempelvis i skolor och på vårdmottagningar, skriver regeringen.

– Förutsättningarna för socialtjänstens arbete när det gäller barn, unga och brott har förändrats mycket sedan kraven för socionomexamen senast sågs över, sade socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Utredaren ska bland annat titta närmare på nya eller ändrade examensmål för socionomexamen och kartlägga om det går att skapa en specialistkompetens kring området ungdomsbrottslighet.

Till särskild utredare utser regeringen Michael Tärnfalk vid institutionen för socialt arbete vid Uppsala universitet. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2024.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV