Radar · Miljö

25 000 beordras till hemmaarbete för luftens skull

Köer i Indonesiens huvudstad Jakarta i början av augusti.

Indonesiens huvudstad Jakarta är hårt drabbad av luftföroreningar. Det senaste draget för att få bukt med problemet är att stänga flera kontor för offentligt anställda.

Hälften av alla som arbetar inom jättestadens administration måste från och med måndagen och två månader framåt arbeta hemifrån.

Därmed slipper 25 000 personer pendla till arbetet och utsläppet från avgaserna blir förhoppningsvis något lägre.

– Om det är effektivt får jag rapportera det till inrikesdepartementet. Men om det inte är det och de anställda inte håller disciplinen avbryter jag experimentet, säger Jakartas guvernör Heru Budi Hartono.

Avgaser från trafiken beräknas stå för 44 procent av luftföroreningarna i 30-miljonersstaden, som i början av augusti hade sämst luft av alla världens städer, mätt i koncentrationen av partiklar av typen PM2,5.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV