Radar · Utrikes

USA väntar på utslag om abortpiller

Aktivisten Nadine Seiler demonstrerar utanför Högsta domstolen i Washington DC, USA.

Ett beslut i USA:s högsta domstol väntas under fredagen om det abortpiller som en distriktsdomare i Texas tidigare förbjudit.

Domen har överklagats av USA:s regering.

Striden gäller ett abortmedel, med beteckningen mifepriston, som länge har varit tillåtet i USA.

De juridiska turerna har varit flera om medlet den senaste tiden. Men frågan aktualiserades när domare i delstaten Texas fastslog ett förbud mot mifepriston. Medlet har tidigare godkänts av USA:s läkemedelsverk FDA – och det är första gången som en distriktsdomare upphäver ett beslut fattat av FDA.

Anses säkert

Godkännandet kom 2000 och medlet, som använts av fler än fem miljoner kvinnor, anses vara både säkert och effektivt.

USA:s regering och Vita huset meddelade direkt efter domen att den skulle överklagas.

En appellationsdomstol i New Orleans beslutade att delvis häva förbudet, men med inskränkningar som att pillret i fortsättningen måste skrivas ut av läkare och inte får förskrivas på distans för leverans per post.

Krävde klarläggande

Men justitiedepartementet ville få ett klarläggande, vilket nu alltså väntas från Högsta domstolen.

Ett beslut skulle komma i onsdags, men domaren Samuel Alito meddelade då att domen skjuts upp två dagar utan att ge någon förklaring till förseningen.

Fallet togs upp i Texas sedan organiserade abortmotståndare lämnat in en stämning för att försöka få till ett förbud.

Fakta: Mifepriston

Mifepriston är ett antihormon som hämmar effekten av progesteron, som är nödvändigt för att få en graviditet att fortskrida. Läkemedlet förskrivs av läkare för att medicinskt avbryta en graviditet.

I USA är mifepristone, också känt som RU 486, en av två tillåtna komponenter som används för att framkalla abort under en graviditets första tio veckor. Läkemedlet godkändes i USA år 2000.

Över hälften av alla aborter i USA utförs med mifepristone, enligt officiella siffror. Metoden är dokumenterat säker och har en effektivitet på 99,6 procent.

Läkemedelskombinationen mifepriston och misoprostol är godkänd i över 60 länder, däribland Sverige.

TT