Glöd · Debatt

Sorgmarsch för förändring

Fridays for future demonstrerar i Frankfurt.

En grupp äldre klimataktivister genomför en sorgmarsch i dag, onsdagen den 20 september, klockan 16. De sörjer den politiska oviljan att motverka klimatkrisen, och de marscherar för att få ändring.

DEBATT. Vi, som är äldre, seniorer och pensionärer kan även vara klimataktivister. Vi är med i olika organisationer, men går ihop med Fridays for future och stöder ungdomarnas krav. Vår generation har tveklöst bidragit till att världen nu utsätts för klimatförändringar av sällan skådat slag. De rikaste i varje land och de rikaste nationerna är de som skitar ner mest.

Praktiskt taget varje dag läser vi om vetenskapligt grundade studier om den pågående klimatkrisen. Det är skogsbränder, värmeböljor och översvämningar. Rapporterna om klimatkrisen kommer i en allt stridare ström. Politikernas överenskommelse i Parisavtalet att värmen inte ska öka mer än 1,5-grader kommer snart att brytas.

Vi har valt att engagera oss för klimatet för våra barn och barnbarns skull. Grandparents for future, Grand panthers och Gretas gamlingar går ut på gator och torg varje vecka. Vi pratar med folk, sjunger, delar ut flygblad, lyssnar på argument allt i syfte att skapa opinion. Och vi blir fler. I dag finns ett hundratal klimatorganisationer. Week of action visar bredden.

Den svenska regeringen kommer inte ens att uppnå sina egna klimatpolitiska mål. Utsläppen av koldioxid ökar. Skatten på plastpåsar tas bort liksom reduktionsplikten i bensinbilar. Uppvärmningen påverkar havens djur och organismer. FN:s generalsekreterare har utlyst klimatnödläge. Tidskriften Nature skriver att hela jordsystemet riskerar destabilisering.

Det borde vara ett allmänt intresse att uppmärksamma de allvarliga hoten mot vår miljö. Det är de kommande generationerna som får bära bördan av flyktingströmmar, ökade klyftor i det egna samhället och effekterna av klimatförändringarna.

Vi saknar medias (den så kallade tredje statsmaktens) rapporteringar om organisationer, som i decennier påtalat vår nedsmutsning av atmosfären. Istället framställer man aktioner som sabotage mot ambulanstransporter, störningar i produktionen och liknande. De folkvalda kan avvakta att ta beslut, som säkrar barnbarnens framtid.

Vi, som är äldre, är övertygade om att våra insatser för klimatet är av allmänt intresse. Och ännu fler skulle engagera sig aktivt om de visste vart de kan vända sig för att göra skillnad. Det är inte fel om fler medlemmar i PRO och SPF släpper bridgekorten och boulekloten en stund för att reagera. Vi vill se kraftfulla åtgärder från regeringen och lokala politiker för att rädda klimatet nu. Därför anordnar vi Sorgmarschen.