Radar · Politik

Regeringens budget ökar utsläppen – missar klimatmålen

Regeringen föreslår sänkt skatt på bensin och diesel vilket kommer öka utsläppen.

Finansminister Elisabeth Svantesson målar upp en mörk bild av det ekonomiska läget när hon presenterar statsbudgeten för 2024. Det råder fortsatt ekonomisk vinter och därför är budgeten ”återhållsam”, säger hon.

Trots att regeringen säger sig satsa på klimatet ökar utsläppen.

Totalt uppgår nya satsningar på klimatområdet till 4 miljarder kronor. Men regeringen satsar mer resurser på att sänka olika drivmedelsskatter – runt 6,5 miljarder kronor.

Enligt Svantesson är klimatpolitiken ”effektiv och fungerande”, men enligt regeringens egen bedömning i budgeten leder den till ökade utsläpp och till att klimatmålen som riksdagen beslutat inte kommer att nås, om inte mer görs.

– Den ekonomiska politiken är inriktad på att stötta hushåll, stötta välfärd, men samtidigt göra historiska satsningar både på rättsväsende och på försvar, säger Elisabeth Svantesson.

Med den högsta inflationen på 30 år, lågkonjunktur och ett svårt säkerhetsläge befinner sig Sverige i en besvärlig situation, anser regeringen.

– Vi har också ett pressat säkerhetsläge. Och vi har en grov organiserad brottslighet, säger Svantesson.

– Det är en nattsvart utveckling som vi har bestämt oss för att vända.

Det mesta av förslagen i budgeten är redan kända. Förslagen har presenterats på pressträffar de senaste veckorna.

Bland de största satsningarna finns mer resurser till kommuner och regioner som drabbas av ökande kostnader på grund av inflationen. Totalt kommer kommuner och regioner få 16 miljarder kronor nästa år, i generella och riktade statsbidrag.

Men det största enskilda budgetförslaget är ett nytt jobbskatteavdrag som kostar 11 miljarder kronor.

Höstbudget 2023

Budgeten är återhållsam för att inflationen ska bekämpas, enligt regeringen. Satsningarna landar på 39 miljarder kronor. Dessa tas från ”reformutrymmet”, det vill säga de behöver inte betalas med skattehöjningar eller besparingar i andra delen av budgeten. Totalt omfattar statsbudgeten runt 1 200 miljarder kronor.

Kriminalvården och Säpo stärks och försvaret får pengar för det kommande medlemskapet i Nato.

– Regeringen prioriterar att bekämpa inflationen och stötta hushåll och välfärd, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M)
– Regeringen prioriterar att bekämpa inflationen och stötta hushåll och välfärd, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M). Foto: Jonas Ekströmer/TT

Nedskärningar – färre introduktionsjobb

Regeringens besparingar består av pausad uppräkning av brytpunkten för statlig inkomstskatt (12 miljarder), färre introduktionsjobb och matchningstjänster (2,1 miljarder), att statsförvaltningen bantas med färre myndigheter (1,1 miljarder) samt att anslag till kommunsektorn dras ned (4,6 miljarder).

Man tar även bort nedsättningen av arbetsgivaravgifter för 15-18-åringar med 1 miljard. Totalt handlar det om cirka 20 miljarder kronor.

”Det ekonomiska läget är utmanande, men Sverige har alla förutsättningar för att ännu en gång hantera en svår tid”, säger Svantesson.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV