Radar · Fred

Allt flera tvingas mönstra mot sin vilja

Fler som inte vill göra lumpen tvingas mönstra.

Antalet 18-åringar som tas ut till mönstring trots att de inte vill göra värnplikt har ökat kraftigt, enligt Sveriges radio Ekot.

Förra året gällde det 1 000 18-åringar vilket nu ökat till 4 000.

Mindre än en fjärdedel av alla 18-åringar mår tillräckligt bra för att kunna göra värnplikten och är positiva till den, enligt Plikt- och prövningsverket, skriver Ekot.

I år skickade Värnpliktsverket ut ett brev, frågeformulär, om mönstring till cirka 106 000 ungdomar födda 2005. Frågeformuläret består av fyrtiotalet frågor och handlar om bland annat inställning till att göra grundutbildning med värnplikt.

Plikt- och prövningsverket väljer sedan  ut de cirka 22 500 som bedöms ha bäst förutsättningar att klara värnplikten och kallar dem till mönstring.

Av 22 500 ungdomarna kommer sedan cirka 6 000 att bli kallade att göra sin värnplikt under 2024/2025, enligt myndigheten.