Radar · Arbetskritik

Kartläggning: Svårt med försörjning efter reform i sjukförsäkringen

Det striktare regelverket för att få sjukersätt­ning ledde bland annat till andelen personer saknade inkomst eller hade ekonomiskt bistånd ökade.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har redovisat sin undersökning vad som hände efter de stora förändringarna i sjukförsäkringen 2008. Den visar att många personer har haft svårt att hitta försörjning.

ISF fick ett uppdrag från regeringen för två år sedan att kartlägga förändringar i författningar, rättspraxis och Försäkringskassans rättsliga styrning angående sjukförsäkringen. ISF skulle även titta på konsekvenserna för enskilda personers ekonomiska situation.

Bakgrunden är de förändringar som skedde sedan 1 juli 2008 då bland annat möjligheten till en tidsbegränsad sjukersättning togs bort, samt att en bortre tidsgräns infördes i sjukpenningsystemet, (något som sedan avskaffades den 1 februari 2016).

Hårdare regler

Granskningen visar att mer än 60 procent av personerna som hade tidsbegränsad sjukersättning därefter hade en annan sjukförmån. Övriga personer hade huvudsakligen inkomst från arbete, ekonomiskt bistånd eller saknade inkomst helt, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Det striktare regelverket för att få sjukersätt­ning ledde bland annat till att andelen personer som hade inkomst från arbete ökade, liksom andelen personer som saknade inkomst eller hade ekonomiskt bistånd.

Andelen personer med inkomst från arbete gick från 9,8 procent till 14,2 procent efter förändringarna. Andelen personer som saknade inkomst eller som hade ekonomiskt bistånd ökade från 5,6 procent till 11,6 procent.

Det får myndigheten att dra slutsatsen att många personer hade svårt att hitta en försörjning utanför sjuk­försäkringen.

Nedsatt arbetsförmåga

En annan grupp av människor som påverkades var personer som hade en tillfälligt nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom och som inte kvalificerat sig för någon inkomstrelaterad ersättning. De förlorade rätten till tidsbegränsad sjukersättning som även fungerade som ett grundskydd i praktiken.

Sedan ersättningen avskaffades har det saknats ett motsvarande grundskydd i sjukförsäkringen. Detta kan innebära att personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom riskerar att hamna i andra ersättningssystem som till skillnad från sjukförsäkringen inte är utformade för att hantera personer i dessa situationer, sammanfattar myndigheten.