Radar · Integritet

JO: Olagligt kontrollera anställda för brott

Justitieombudsmannen (JO) riktar allvarlig kritik mot kommunstyrelsen i Södertälje.

Justitieombudsmannen (JO) riktar allvarlig kritik mot kommunstyrelsen i Södertälje. Utan stöd i lag har kommunen kontrollerat om anställda gjort sig skyldiga till brott.

JO:s granskning visar att kommunen löpande kontrollerat om de runt 7 000 anställda gjort sig skyldiga till sexualbrott, narkotikabrott, våldsbrott eller ekonomisk brottslighet. Myndigheten bedömer att agerandet strider mot både regeringsformen och Europakonventionens skydd för privatlivet.

”Kommunens kontroller är inte lagliga. Kommunens agerande är mycket anmärkningsvärt. Upplägget ger intrycket att kommunen vill begränsa insynen i förfarandet”, säger JO Per Lennerbrant i ett pressmeddelande.

Kontrollerna har gjorts av ett externt företag på uppdrag av kommunen, som försett företaget med de anställdas personnummer.

JO beskriver kontrollerna, som gjorts utan samtycke, som ett betydande ingrepp i den personliga integriteten. Kommunens förklaring om att man vill motverka organiserad brottslighet duger inte, enligt JO.

”Jag ifrågasätter inte kommunens ambition att komma till rätta med organiserad brottslighet i kommunkoncernen. Åtgärderna måste dock ha stöd i rättsordningen”, säger Lennerbrant.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV