Radar · Basinkomst

Framtidsspaning: ”Medborgarlön kan absolut vara en väg”

Hur ska vi tackla utvecklingen inom AI och de utmaningar som ställs på samhället när många människor riskerar att förlora jobbet? Medborgarlön kan vara en väg, menar framtidsexpert.

Medborgarlön kan vara en lösning i framtiden när AI-revolutionen hotar att ta över miljontals jobb. Det menar en expert på ett framtidslabb, rapporterar Svenska dagbladet.

Tove Blomgren, kreativ chef för EY Dobermans framtidslabb Sally, spår att samhället kommer att behöva tänka i nya banor för att tackla utmaningen med AI. Hon citerar Goldman Sachs som spår att 300 miljoner jobb kommer att försvinna med AI-utvecklingen.

– Jag tänker att det kan vara en bra sak. Vi jobbar massor, är mer stressade än någonsin och hinner inte umgås med våra barn. Det är hög tid att prata medborgarlön, säger hon i en intervju med Svenska dagbladet

EY Doberman är en stort revisions- och konsultföretag, som framtidslabbet Sally är en del av. På sin hemsida skriver Sally att vår samtid står inför många utmaningar som klimatkollaps, massutrotning och ojämlikhet. 

Vinstfördelning

De här utmaningarna gör att samhället måste tänka i nya ekonomiska modeller när den traditionella synen på arbetsmarknaden inte längre fungerar.

Den effektivisering som görs av företagen, som idag oftast tas ut i form av vinst av ägarna, borde fördelas till att även komma de anställda till godo. En mer jämlik resursfördelning, kan vara en del av svaret, menar Tove Blomgren, som var en av deltagarna Sana Labs AI-konferens som hölls i våras och där medborgarlön var ett av ämnena diskuterades.

Hon tycker att de tester som gjorts med medborgarlön runt om i världen har gett goda resultat, särskilt när det kommer till hälsoeffekter, psykisk välbefinnande och att det har stärkt skolgång och tilliten till samhället.

Förutom att bekämpa de bakomliggande problemen bakom kriminalitet, kan en medborgarlön i slutändan leda till en nettovinst för samhället. Här krävs dock att politikern blir mer aktiva i frågan, något som inte skett i någon större grad.

– Medborgarlön kan absolut vara en väg, säger hon.

AI-revolution

Just nu pågår en vurm för AI i flera företagssektorer. I en rapport skriver Goldman Sachs att AI kan förstärka produktiviteten med en procent årligen under kommande decennier, även om det först kommer att behövas stora investeringar, utbildning och strategier. Firman siar att de investeringarna kommer att ligga på runt 200 miljarder dollar varje år från 2025.

Ännu har vi inte sett hur företagen har börjat att massavskeda anställda men vissa indikationer på hur utvecklingen kan te sig. Bland annat har företag i samma sektor som skapade AI, nu börjat att göra sig av med arbetare. Under året har till exempel Dropbox sparkat folk, rapporterar CNN.

Läs mer:

”Vi vill se mer samarbete i Norden kring basinkomst”

Är det verkligen sant? 8 påståenden om basinkomst