Radar · Miljö

Jordens värme snuddar vid tvågraderströskeln

Den globala genomsnittstemperaturen har för första gången passerat världssamfundets tvågradersmål under ett enskilt dygn.

Den genomsnittliga temperaturen på jorden har för första gången hittills passerat tvågradersgränsen, om än bara under ett enskilt dygn.

Enligt EU:s klimatbevakningstjänst Copernicus preliminära beräkningar låg den globala genomsnittstemperaturen under fredagen den 17 november på 2,06 grader Celsius över det genomsnitt som uppmättes under förindustriell tid (år 1850–1900).

Denna toppnotering följer på flera månaders exceptionell värme som är på god väg att göra 2023 till det varmaste året som har uppmätts på jorden – vilket redan har följts av exceptionell torka, skogsbränder och stormar på stora delar av planeten.

I Parisavtalet från 2015 enades de flesta av världens länder om att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen ”väl under” två grader – allra helst under 1,5 grader – jämfört med tiden före industrialiseringen.

Att den genomsnittliga temperaturhöjningen passerar tvågradersgränsen vid ett enstaka tillfälle innebär inte att avtalet har spruckit. Enligt avtalet mäts förändringarna långsiktigt, utslaget över årtionden.

Ledande forskare argumenterar för att världens ledare bör ta sikte på 1,5 graders uppvärmning för att jorden ska slippa de allra värsta konsekvenserna av uppvärmningen. När de jämför de senaste 30 årens genomsnittstemperatur på jorden med den förindustriella referensperioden så finner de att den i dagsläget är nästan 1,2 grader högre.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV