Radar · Politik

”SD och regeringen visar att de fortsatt sätter ägarna före eleverna”

Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson Åsa Westlund.

Regeringspartierna säger nej till att införa krav på ekonomisk enhetsredovisning för friskolor, enligt Socialdemokraterna som framförde kravet på ett extrainsatt möte i riksdagens utbildningsutskott under tisdagen.

S anser att fristående huvudmän ska redovisa för varje skola vart intäkter och kostnader går – till exempel om de går till att ta ut vinst eller föra pengar vidare till en koncern eller skolor i andra kommuner.

– Det innebär bara att man redovisar var pengarna går. Det är inte så att man direkt kräver ett vinstförbud, säger Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson Åsa Westlund.

I dag är det närmast omöjligt att veta hur skolpengen från en kommun används när en skolkoncern spänner över flera kommuner, säger hon. S vill även utreda ett förbud mot vidareflytt av skolpeng från kommunen.

– SD och regeringen visar att de fortsatt sätter ägarna före eleverna, säger Westlund.