Glöd · Panelen

Panelen: Skulle du känna dig mer eller mindre trygg om Sverige var med i Nato?

Finlands flagga hissas under ett Natomöte.

Under Syres vinjett Panelen låter vi representanter för olika organisationer tycka till om en aktuell fråga. Representerar du en organisation som vill vara med eller saknar du någon som du tycker borde tillfrågas? Skicka ett mejl till malin.bergendal@tidningensyre.se med ditt förslag!

Henry Ascher, Tove Ahlström och Martin Smedjeback
Henry Ascher, Tove Ahlström och Martin Smedjeback. Foto (Henry Ascher): Christine Olsson/TT

Henry Ascher, 69 år, Rosengrenska stiftelsen

Jag skulle känna mig väldigt otrygg med vetskapen att frontlinjen mellan USA och Ryssland går genom Skandinavien och att vi måste lita på att ledare som Putin och Trump inte använder sina kärnvapen. Putins angrepp mot Ukraina är oacceptabelt men militärt våld har inte lett till någon bestående fred någonstans de senaste 50 åren och det kommer inte att göra det nu heller. Det behövs fredsöverenskommelser och stater som kan bidra till sådana. Där hade Sverige kunnat spela en viktig roll.

Tove Ahlström, 45 år, hållbarhetsexpert och styrelseproffs

Ja, jag skulle känna mig tryggare om Sverige var medlem i Nato, men för 1,5 år sedan skulle svaret vara det omvända. Allt har ändrats med Rysslands anfallskrig mot Ukraina och Finlands klartecken att gå med i Nato, så nu känns det (otroligt nog) tryggare att vara medlem i en militärallians som har kärnvapen. 

Martin Smedjeback, 49 år, heltidsaktivist och tidigare aktiv i Nätverket Ofog

Jag skulle definitivt känna mig mindre trygg. En kärnvapenallians ökar riskerna för att dessa massförstörelsevapen ska användas vilket är bland de största hoten vi människor står inför i dag. Ett val som skulle innebära större säkerhet vore om Sverige hållit sig borta ifrån militära allianser och istället verkat för global nedrustning och ett förbud mot kärnvapen.

Jan Strömdahl, Malin Nilsson och Robin Zachari
Jan Strömdahl, Malin Nilsson och Robin Zachari.

Jan Strömdahl, 85 år, ordförande i Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen

Även om Sverige redan i praktiken är en del av Nato skulle jag vara mindre trygg med ett medlemskap. Nato är en offensiv krigsorganisation och alla dess medlemmar är ständigt hotade. Nato borde läggas ned.

Malin Nilsson, 38, generalsekreterare för Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF)

Mindre trygg. Ökad militarisering normaliserar våld som metod, och det är aldrig bra för kvinnors säkerhet. Ett exempel är hur exploateringen av kvinnors kroppar och övergrepp ökar runt utländska militärbaser. Ett annat är hur militära behov alltid trumfar mänskliga och samhälleliga behov. Natoansökan urholkar redan skyddet för miljön. Regeringen vill ta bort kravet på miljöprövning för militära övningar med andra länder. Det hotar vår mest grundläggande trygghet, en frisk miljö och tillgången till rent vatten.

Robin Zachari, 40, kanslichef för Skiftet.org

Varken eller. Jag tänker inte till vardags så mycket på om jag känner mig trygg eller inte inför Rysslands syn på Sverige, potentiellt kärnvapenkrig eller ökad konfliktnivå mellan Nato och Kina. Däremot är jag emot Nato då det hindrar vår neutralitet och Sveriges möjlighet att kalla en spade för en spade och Erdogan för en diktator. För övrigt vill jag avsluta med att Ryssland inte har något att göra i Ukraina.

Anna-Carin Hall och Gunnar Brundin
Anna-Carin Hall och Gunnar Brundin.

Anna-Carin Hall, 62 år

Mindre trygg eftersom medlemskap i Nato medför att svenska soldater kommer att behöva strida på USA:s sida mot Kina i det krig som internationella bedömare förutspår inom 10–20 år. Ett Sverige omgivet av Natoländer och i partnerskap med Nato är tryggt nog. Det är också i Natos intresse att Ryssland inte intar Gotland så då får vi absolut hjälp om det skulle hända. Även den som är Natokramare bör inse att det är helt onödigt för Sverige att gå med!

Gunnar Brundin, 73 år

För min del anser jag att Sverige blir mindre tryggt som medlem i Nato. Dels för att vi kommer behöva gå in i aktiva strider där Nato är aktiva, dels för att de andra medlemmarnas fiender nu också blir våra fiender. Mänskligheten behöver alliansfria länder. Om allt fler länder är medlemmar i militärallianser som står mot varandra så minskar allas gemensamma säkerhet. Vidare saknar Nato skydd för att medlemsstater skall utvecklas till diktaturer, vilket är ett problem vi bland annat ser med Turkiet.