Radar · Inrikes

Högsta antalet organdonatorer hittills

Behovet av donerade organ är stort i Sverige.

Under 2022 blev 206 personer organdonatorer i Sverige. Det är det högsta antalet som hittills noterats, men trots det är behovet av organ och vävnader för transplantation fortsatt betydligt större än tillgången. Det konstaterar Socialstyrelsen i sina årliga lägesrapporter om organ- och vävnadsdonation och transplantation som publiceras i dag.

Liksom tidigare är, skriver myndigheten, njurar det organ som flest är i behov av och som oftast transplanteras. 2022 var det 465 njurar som transplanterades, varav 99 från levande donatorer.

I dag har drygt 1,8 miljoner av Sveriges befolkning anmält sitt ställningstagande till donation av organ och vävnader i Socialstyrelsens donationsregister.

Här kan du anmäla  dig till donationsregistret.