Radar · Politik

Regeringen vill slopa elevens val 

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att elevens val tas bort i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Elevens val infördes läsåret 1994/95 och är schemalagd tid i grundskolan vars innehåll eleven får styra över. Syftet med att slopa tillvalet är enligt regeringen att frigöra undervisningstid till mer tidskrävande skolämnen. 

– Skolan måste tillbaka till grunderna och fokusera mer på faktakunskaper och grundläggande färdigheter. Regeringen går därför vidare med förslaget att avskaffa elevens val. Kvaliteten i elevens val har varierat mellan skolor och undervisningstiden behöver i stället läggas på ämnen som behöver mer tid, säger skolminister Lotta Edholm, i ett pressmeddelande

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV