Zoom

Ny rapport: Tåget dubbelt så dyrt som flyget i Europa

Tåget är oftast dyrare än flyget, speciellt när det handlar om lite längre resor med byten.

I genomsnitt är det dubbelt så dyrt att ta tåget istället för flyget mellan olika destinationer i Europa. Det visar en ny rapport från Greenpeace. Mellan London och Barcelona var tåget hela 30 gånger dyrare.
– Det visar väldigt tydligt hur politiken gynnar flyget med subventioner som skattefria bränslen och momsfria resor, säger Carl Schlyter på Greenpeace Sverige.

I en ny rapport har Greenpeace analyserat 112 rutter i 27 olika europeiska länder och hur stor prisskillnaden är mellan att ta flyget eller tåget. Nio olika dagar jämfördes per rutt och man tittade på resor som bokades såväl långt i förväg som kort inpå samt medellångt i förväg.

Det visade sig att flyget var billigare i över 70 procent av fallen. Enbart på 23 av de analyserade rutterna var tåget nästan alltid billigast, och hälften av dessa är klassade som riktigt långsamma eller för att ha ”dåliga” byten, såsom linjerna Tallinn–Riga och Warsawa–Ljubljana.

Generellt var priserna på tåg lägre i Östeuropa, medan de dyraste länderna för tågresor jämfört med flyg var Storbritannien, Spanien, Belgien, Frankrike och Italien.

”Skandalösa skatteförmåner”

– Den här rapporten visar hur europeiska medborgare uppmanas att flyga. Vi är i den här situationen för att flygbolag gynnas av skandalösa skatteförmåner, i synnerhet lågprisflygbolag har utnyttjat varje kryphål. Flyg för 10 euro är bara möjligt för att andra betalar den verkliga kostnaden, exempelvis utnyttjad flygpersonal och skattebetalarna. För planetens och mänsklighetens skull måste politiker agera för att vända trenden, säger Herwig Schuster, transportexpert på Greenpeace kontor i Central- och Östeuropa, i ett pressmeddelande.

I Sverige analyserades åtta olika rutter. Bara på rutten mellan Stockholm och Narvik var tåget alltid det billigaste alternativet. Sverige är dock ett av de länder i Europa med lägst prisskillnader mellan tåg och flyg. Ändå var tåget i genomsnitt 32 procent dyrare än flyget. Dyrast var ofta de längre resorna med tåg till München och Amsterdam.

Sträckan Stockholm–Göteborg sticker ut i undersökningen. Här återfinns bland de billigaste flygbiljetterna i hela undersökningen (från 149 kronor, motsvarande 12,85 euro) och i genomsnitt är det 15 procent billigare att flyga än att ta tåget. Under förra året valde 455 000 passagerare att ta flyget mellan Sveriges två största städer, trots att det finns bra tågförbindelser och att de snabbare tågen är framme på knappt 3 timmar.

Denna sträcka ger upphov till 56 000 ton utsläpp av växthusgaser varje år, motsvarande 37 000 bilars årsförbrukning. I stort sett alla dessa utsläpp skulle försvinna om flygsträckan förbjöds, konstaterar Greenpeace i rapporten.

– Den typen av sträckor där det finns goda tågförbindelser och restiden är rimligt kort, där skulle man kunna förbjuda flyg, säger Carl Schlyter, talesperson för klimat på Greenpeace Sverige.

”Fasa ut subventioner”

Han menar att rapporten framförallt visar att det behövs mer rättvisa förutsättningar för tåg och flyg som transportmedel, då tåget idag i stort betalar för sina egna kostnader, medan flyget inte gör det.

– Regeringen talar ofta om valfrihet, men när det gäller de som vill välja tåget minskar de möjligheterna till en bekväm, miljövänlig och prisvärd resa. Istället satsar regeringen på subventioner och stöd till flygresor, SAS och flygplatser medan en del av budgeten för järnvägsunderhåll flyttas till väg. Fasa ut alla subventioner till flygbolagen och flygplatserna och gör det istället billigare att resa klimatsmart, säger Carl Schlyter.

Flyget slipper bland annat betala skatt på bränsle och slipper också undan moms, samtidigt som många flygplatser subventioneras, antingen från statligt, regionalt eller kommunalt håll.

– Många av lågprisbolagen får ju nedsatta flygplatsavgifter just för att man vill locka dem till sig, säger Carl Schlyter.

Han konstaterar att lågprisflygbolagen ofta även hittar alla möjliga kryphål i nationell lagstiftning.

– Deras anställningsvillkor är ofta under den nationella standarden där folk bor. Så det blir en ekonomisk och social skada också, förutom belastningen på miljön.

Lågprisflyg nästan överallt

På hela 79 procent av sträckorna som undersökes i studien fanns lågprisflyg som alternativ.

– Men lågprisbolagen är egentligen högkostnadsbolag för samhället och miljön. Du ser bara ”åh vad billigt, det kostade 400 kronor”. Men sen ser du inte att det också blev ökade kostnader för klimatet, för korrosionsskador för bilen, höjda försäkringspremier på grund av fler översvämningar, ökade skattekostnader på grund av ökande kostnader i sjukvården för ökad stress bland flygpersonalen med mera. Så egentligen blev priset 12 000 kronor för den där biljetten! säger Carl Schlyter.

Mycket skulle kunna göras, antingen på EU-nivå eller nationellt, menar han.

– Sverige skulle kunna införa moms på alla flygresor och EU skulle kunna fatta beslut om moms på alla flyg som startar och landar inom EU. Det strider inte mot några internationella regler, säger han.

Klimatbiljett

Greenpeace skulle också vilja se att man inför ett slags europeiskt klimatresekort, en klimatbiljett, där man för en subventionerad peng får tillgång till all slags kollektivtrafik. Det skulle kunna subventioneras med de extremt höga vinster som oljebolagen gjort det senaste året, menar Carl Schlyter.

– Liknande system har ju testats på flera håll i Europa och de flesta har varit väldigt lyckade och populära.

– Det ger folk en vilja att testa och sedan kanske de gillar det. Man lär sig att tåget är det enklaste och bästa och fortsätter sedan med det. Istället för att man lär sig att lågprisflyg är det enklaste, då tar man det.

De som redan nu försöker ta tåget ut i Europa möts ofta av ett virrvarr av bokningssystem och det är inte alltid lätt att boka en resa från en destination till en annan.

– Det behöver bli enhetligt i hela Europa. Det måste vara enkelt och smidigt att åka tåg.

Får man till förändringar från såväl politiskt håll som från bolagens bokningssystem så tror Carl Schlyter på att resandet med tåg kommer att ta fart. Och då måste man också tänka på underhållet.

– Det har ju sparats och sparats på järnvägsunderhållet i många år. Underhållet har visserligen ökat de senaste åren, men ska vi satsa på tågen ökar fortfarande skulden jämfört med vad som behövs och vi får en underhållsskuld. Vi måste betala mer för underhållet. Folk reser inte med tågen om de är försenade och opålitiga!

– Sen kan man inte ha 50 olika bolag en sträcka som ska sköta underhållet. Det måste styras upp!

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV