Radar · Politik

Han vill efterträda Bolund

Torbjörn Nilsson (MP).

Torbjörn Nilsson (MP) offentliggör att han ställer upp som språkrörskandidat i en debattartikel i Värmlands folkblad på onsdagen. Under förutsättning att Miljöpartiet fortsätter med två språkrör är han beredd att efterträda Per Bolund.

Torbjörn Nilsson är språkrör för Miljöpartiet i Värmland och partistyrelseledamot, och har även ägnat sig åt opinionsbildning i flera ideella miljöorganisationer. I artikeln i Värmlands folkblad redogör han för sin syn på partiets utveckling och möjligheter att växa. Bland annat pläderar han för ett brett politiskt fokus där lokal och global solidaritet ryms.

”Det finns ingen motsättning mellan att vara offensiva i miljöfrågor och att vara det i sociala frågor – vi bör vara båda delarna.”

Han vill också upprätthålla en position i den politiska mitten och förena ”liberalismens strävan efter frihet med socialismens strävan efter jämlikhet”. Samtidigt konstaterar han att det är en position som inte längre existerar, med hänvisning till SD:s tillväxt och M:s och KD:s anpassning till SD:s politik.

”Miljöpartiets värderingar gör oss till den tydligaste motståndaren mot auktoritär, främlingsfientlig, nationalistisk politik – och därmed till det högerblock som styr Sverige idag. Högerns sorgliga omsvängning gör att nu är det bara i samarbete med S, C och V som vi kan verka för frihet, jämlikhet och en hållbar utveckling”, skriver Torbjörn Nilsson, som tror att det finns många väljare som delar Miljöpartiets värderingar.

Nyckeln är att nå ut till dem: ”Vi behöver bli bättre på att föra ut vad vi vill, och varför vi vill det.”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV