Radar · Djurrätt

Fågelinfluensa på finska pälsfarmer

Rävar och minkar på pälsfarmer i Finland har drabbats av fågelinfluensa.

Spridningen av fågelinfluensa hålls under särskild uppsikt sedan smittan upptäckts hos däggdjur, bland annat på flera pälsfarmer i Österbotten.

Flera fall av fågelinfluensa har upptäckts på päls- och tamdjur i norra Europa, och sedan en tid har sjukdomen kunnat iakttas hos fåglar i Sverige. I Finland har fem pälsfarmer i Södra och Mellersta Österbotten drabbats av smittan under sommaren.

Tidigare i juli hade fall av fågelinfluensa av typen H5N1 påträffats hos döda ejdrar på Åland, och även i fisktärnor och måsar. Nu har smittan gått över till däggdjur då rävar och minkar på pälsfarmer har konstaterats smittade, skriver Hufvudstadsbladet (HBL). Exakt vilken variant av viruset det där rör sig om utreds fortfarande, uppger Yle.

Med smittan hos däggdjur ökar risken för att viruset sprider sig till människan, och då kan följderna bli mycket allvarliga. Det är emellertid väldigt ovanligt att människor infekteras.

Enligt ekologen och biologen Tuomas Aivelo är det största bekymret i Finland att viruset skulle kunna spridas till tamfåglar.

– Hönsen dör av viruset, och de som inte gör det måste avlivas, säger Aivelo till HBL.

Förödande för både vilt och tamt

Om smittan tar sig in på en hönsfarm har djurhälsomyndigheter laglig rätt att beordra avlivning av hela gårdens fågelpopulation. Nyligen meddelade Jord-och skogsbruksministeriet att förordningen ska ändras så att avlivning kan sättas in som åtgärd även på pälsfarmer.

Men viruset kan vara lika förödande för de vilda fåglarna. Förlusterna är i synnerhet stora hos vattenfåglar, och fågelarter som har långsam fortplantning är extra utsatta. I värsta fall kan fågelinfluensan leda till utrotning av hela arter.

– Det sorgliga är att det inte finns mycket vi kan göra. Vi vet inte hur länge den här fågelinfluensan kommer att cirkulera, säger Tuomas Aivelo.

I Sverige har den ökade spridningen lett till att Folkhälsomyndigheten nu kommer att göra extra analyser av eventuell smitta hos människor, rapporterar Sveriges radio Ekot. Även den europeiska smittskyddsmyndigheten kommer att trappa upp övervakningen.

Läs mer:

Efter smittlarmet: Varning till djurägare

Fågelinfluensa bland Gotlandshöns

Provtagning: Fågelinfluensan orsakar måsdöd

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV