Radar · Miljö

Ukrainsk miljöorganisation: Skadorna är enorma

Skogsbränder i Ukraina har ökat med 150, enligt Olha Tarasenko, Ecoaction.

Utöver att kriget i Ukraina leder till att människor dödas och skadas så skadas även djur – och naturen förstörs. Den frågan lyfter Olha Tarasenko, kommunikatör på den ukrainska miljöorganisationen Ecoaction, som är på besök i Stockholm.

I en intervju med Sveriges radio säger hon att skadorna är enorma.

– När man tittar på hela bilden är naturligtvis första prioritet människor. Medan människor fortfarande dör är det svårt att prata om natur och miljö, säger hon och fortsätter:

– Men miljön är det som omger oss och ger oss en framtid. Hur kan vi prata om människors säkerhet, liv och hälsa utan att tala om rent vatten, ren luft och ren jord.

Ecoaction har tagit fram en karta över var i Ukraina miljöförstöring kan ha ägt rum och pekar ut till exempel utsläpp från bombade industrianläggningar, skador på ekosystem och risk för radioaktiva utsläpp från kärnkraftverk.

Olha Tarasenko lyfter fram den massförstörelse av miljön som följer av kriget. Skogsbränder har ökat med 150 gånger. Hundratals brända och skadade delfiner har flutit upp på stränderna i Ukraina och grannländerna. Marina våtmarker, som är hem för sällsynta arter, har förstörts.

Kriget innebär också ökade klimatutsläpp.

– Alla vapen och militärfordon behöver bensin, diesel och andra bränslen, säger hon till Sveriges radio.

Ecoaction arbetar för en hållbar klimatomställning i Ukraina och Olha Tarasenko betonar att återuppbyggandet måste bli grön, till exempel med fokus på förnybar energi.