Radar · Utrikes

Netanyahu pressar på om kritiserat lagförslag

Israeler marscherar under en protest mot regeringens plan att förändra rättssystemet.

Israels regering fortsätter processen för att genomföra sin planerade förändring av rättsväsendet – trots omfattande protester och varningar från militär och näringsliv.

Under måndagen hålls en omröstning i parlamentet, den första av tre som krävs för ett godkännande.

Hela processen väntas ta flera månader, men måndagens omröstning ses som ett tecken på regeringens beslutsamhet att pressa på för lagändringen, trots kritiken.

Samtidigt som parlamentsledamöter förbereder sig för att rösta väntas tusentals människor protestera mot planerna för andra veckan i rad. Förra veckan demonstrerade runt 100 000 människor utanför parlamentet.

Enligt premiärminister Benjamin Netanyahu och hans allierade är förändringen avsedd att åtgärda ett system som har givit domstolar och regeringens juridiska rådgivare alltför mycket att säga till om i hur lagstiftningen är utformad och hur beslut fattas. Kritiker anser tvärtom att den planerade förändringen kommer att omkullkasta det befintliga kontrollsystemet och ge premiärministern alltför mycket makt. Kritiker anser också att Netanyahu själv, som står inför rätta för fler korruptionsanklagelser, har en intressekonflikt i saken.

Om förändringen går igenom kommer det bland annat att innebära att regeringen får mer makt över vem som blir domare. I dag avgörs det av en urvalskommitté där politiker, domare och jurister ingår, ett system som förespråkarna anser främjar konsensus.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV