Radar · Inrikes

Nobelstiftelsen backar – rysk ambassadör portas

Nobelstiftelsens vd Vidar Helgesen.

”Vi tar till oss av de starka reaktionerna i Sverige som fullständigt överskuggat detta budskap. Nobelstiftelsens styrelse väljer därför att upprepa förra årets undantag från vanlig praxis – att inte bjuda in Ryssland, Belarus och Irans ambassadörer till prisutdelningsceremonin i Stockholm”, skriver stiftelsen.

Till ceremonin i Oslo kommer som tidigare alla ambassadörer att bjudas in.

Nobelstiftelsen framhåller att grunden för det kritiserade beslutet att bjuda in ambassadörerna är att man anser att det är ”viktigt och riktigt” att nå ut så brett som möjligt med de värderingar och budskap som Nobelpriset står för.

TT

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV