Radar · Djurrätt

Ny kampanj för rätten till bete utomhus

Lagstiftningen om kors rätt till bete har ifrågasatts av flera aktörer de senaste åren.

Idag, måndag, har flera djurrättsorganisationer tillsammans med en konsumentorganisation startat kampanjen Jag vill beta. Syftet är att samla in namnunderskrifter och se till att kors rätt till att beta utomhus får finnas kvar.

Idag finns ett lagstadgat krav på att kor i Sverige har rätt att beta utomhus under sommarmånaderna. Det är en lag som är unik för Sverige, och flera aktörer, bland annat Lantbrukarnas riksförbund, menar att kravet borde tas bort då det medför att det är dyrare att föda upp djur i Sverige än i andra länder.

Just nu pågår också en studie som undersöker hur kor påverkas av att gå inomhus året om, något som Syre tidigare skrivit om och som fått mycket kritik från flera djurrättsorganisationer.

– För kor är betet en viktig del av deras naturliga beteende som de är starkt motiverade till, vilket är en av de grundläggande paragraferna i djurskyddslagen. Bete har genom omfattande forskning visat öka både kors fysiska hälsa såväl som deras välmående, säger Amanda Dahlberg, sakkunnig på World Animal Protection, i ett pressmeddelande.

Därför har organisationen tillsammans med Djurens rätt, Djurskyddet Sverige, Svenska djurskyddsföreningen och konsumentorganisationen Vi konsumenter startat kampanjen Jag vill beta – både för att skapa opinion för att beteskravet ska få finnas kvar för mjölkkor och för att se till att det utökas till att omfatta alla nötkreatur samt kalvar yngre än sex månader.

– Kor som får beta har både bättre klöv och benhälsa. Risken för juverinflammation minskar vilket också leder till mindre användning av antibiotika, säger Linda Devine, veterinär och sakkunnig på Svenska djurskyddsföreningen.

Även ur ett konsumentperspektiv är det viktigt att kor får fortsätta beta i det fria, menar organisationerna.

– Få frågor har ett så starkt mervärde som betande kor. Vi ser att många företag använder bete i sin marknadsföring. Att ta bort betesrätten från den svenska djurskyddslagen skulle ta bort incitamentet för många konsumenter att betala mer för svensk mjölk och svenska mjölkprodukter, säger Gunnela Ståhle, ordförande för Vi Konsumenter, i pressmeddelandet.

Organisationerna kommer förutom namninsamlingen även driva frågan i olika sammanhang under hösten.

Läs mer:

Hotet mot beteskravet ökar – korna får inte gå ut

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV