Radar · Politik

Krav på skärmar i förskolan slopas

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) och skolminister Lotta Edholm (L).

Förskolor ska inte längre ha krav på sig att använda digitala verktyg.
– Det finns oerhört mycket vetenskap bakom att man lär sig bäst i analoga miljöer, säger skolminister Lotta Edholm (L).

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för digitala verktyg i förskolan. Det krav som idag finns på att varje barn ska få använda digitala verktyg ska slopas.

– Förskolor som inte gör det idag kan få kritik från Skolinspektionen. Det här är naturligtvis inte rimligt, säger skolminister Lotta Edholm (L).

Hon beskriver det som att förskolan ska ”tillbaka till grunderna”.

– Det finns oerhört mycket vetenskap bakom att man lär sig bäst i analoga miljöer. Det minskar också risken för stillasittande, säger hon.

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) säger att han träffar många föräldrar som är oroade över att skärmarna äter upp barnens framtid.

– Det är ett dopaminsystem som belönas som leder till apati snarare än fantasi, säger han.

TT: Hur stort problem är skärmar i förskolan?

– Det varierar. Själva ingången är dock i grunden fel. Barn ska inte behöva använda skärmar i förskolan. Däremot ska man kunna använda skärmar om det finns en pedagogiskt bevisad fördel. Men det har vi inte sett hittills och inga forskare heller, säger Johan Pehrson.

Kravet på digitalt lärande infördes av Skolverket i läroplanen för förskolan från 2018. Det efter ett uppdrag från dåvarande regering som bland annat gick ut på att se över hur barns digitala kompetens kunde stärkas.

Skolverket ska presentera sitt förslag senast den 4 juni 2024.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV