Radar · Miljö

Bävrars dammbyggen föremål för nytt forskningsprojekt

Konstgjord bäverdamm.

I ett fyraårigt projekt ska forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet  (SLU) ta reda på hur bäverdammar påverkar närmiljön, den biologiska mångfalden och människors hälsa.

För närvarande pågår bygget av konstgjorda bäverdammar på fem platser i Västerbotten för ändamålet. Forskarna vill studera hur miljön påverkas innan dammen byggs, medan den finns och efter att den övergetts eller kollapsar, berättar Frauke Ecke, som ansvarar för bäverprojektet, på SLU:s hemsida:

– Bävern skapar miljöer som är viktiga för många andra arter. Genom att bygga dammar skapar de våtmarker och död ved både på land och i vatten, som är betydelsefull för biologisk mångfald.

Från att för 100 år sedan ha varit utrotad i Sverige finns nu omkring 120 000 bävrar, konstaterar SLU.

– Vi har flera frågeställningar som vi hoppas få svar på, till exempel på vilket sätt som bäverdammarna kan öka landskapets motståndskraft mot klimatförändringar och på vilka sätt som de bidrar till ökad biologisk mångfald, till exempel av fladdermöss, säger Frauke Ecke.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV