Radar · Fred

Framgång i FN för kampen mot mördarrobotarna

Mördarplan.

En resolution som uppmanar till att se över farorna med så kallade mördarrobotar har godkänts i FN. En stor majoritet av länderna röstade ja, inklusive Sverige. Bland nejsägarna återfinns bland andra Ryssland, Turkiet och Israel.

Farorna med autonoma vapensystem, eller mördarrobotar som de tenderar att kallas, är något som blivit allt mer angeläget att se över. Utvecklingen av dylika vapen – det vill säga vapen som med hjälp av artificiell intelligens själva utser sina mål och fattar beslut om att attackera – går i rasande fart.

I början av oktober efterlyste FN och Internationella Röda korskommittén (ICRC) nya internationella regler för autonoma vapensystem, i syfte för att skydda mänskligheten, och den 1 november röstade FN:s generalförsamlings första utskott för första gången om en resolution rörande mördarrobotar. Det är en resolution som uttrycker oro över de negativa konsekvenser autonoma vapensystem kan ha för global säkerhet och stabilitet, inklusive risken för en framväxande kapprustning.

”Starkt stöd”

Resolutionsförslaget godkändes i sin helhet med 164 röster för och 5 emot (Vitryssland, Indien, Mali, Niger, Ryssland) och med 8 nedlagda röster (Kina, Nordkorea, Iran, Israel, Saudiarabien, Syrien, Turkiet, Förenade Arabemiraten). Sverige röstade alltså för resolutionen, något som Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF) har arbetat för.

– Vi är väldigt nöjda med att Sverige röstade ja, det var verkligen inte säkert. Det känns väldigt bra att se det starka stödet för resolutionen. Den skapar utrymme inom FN för att ta frågan om mördarrobotar vidare och hitta sätt att hantera problemet, säger Lina Hjärtström, ansvarig för politiskt påverkansarbete på IKFF, i ett pressmeddelande.

Inkluderar civilsamhället

Resolutionen uppmanar också generalsekreteraren att inhämta synpunkter om dödliga autonoma vapensystem från medlemsstaterna och observatörsstater. Denne ska även ta in synpunkter från internationella och lokala organisationer och civilsamhället, liksom från vetenskapssamfundet och industrin.

– Särskilt glädjande är att resolutionen uppdrar generalsekreteraren att inkludera civilsamhället. Civilsamhället har varit avgörande för att få till tidigare förbud och regleringar av vapen och har en viktig roll att spela, säger Lina Hjärtström.

Saab vill inte halka efter

Den kapplöpning som resolutionen varnar för är redan igång, och även Sverige är med på tåget. Saab har under hösten köpt två företag som använder AI i militära system och investerar i ett tredje AI-företag, rapporterar Sveriges radio i programmet Konflikt. Ett av de nya bolagen arbetar med att bygga autonoma drönarsvärmar, en ”trend” i försvarsvärlden.

Petter Bedoire, teknik- och forskningschef på Saab, tycker att det är bra att man för debatt om mördarrobotar.

– Vi tror ju att man inte ska stoppa teknologiutvecklingen därför att här pågår ju en kapplöpning med till exempel Kina och Ryssland, där vi i väst inte får riskera att hamna på efterkälken. Däremot tillämpningarna att bygga olika typer av autonoma vapensystem, där tror jag att man ska vara mycket försiktig, säger han till Konflikt.

Läs mer: 

När robotar bestämmer över liv och död

Fakta: Mördarrobotar

Den officiella termen för mördarrobotar är helt autonoma vapen eller dödliga autonoma vapensystem (Lethal autonomous weapons systems, LAWS). Internationellt kallas de ofta killer robots och är vapen som styrs av artificiell intelligens (AI).

Det betyder att vapensystemen, om de blir verklighet, identifierar, väljer ut och attackerar mål helt utan mänsklig kontroll. Det kan handla om allt från stridsrobotar utplacerade i fält, beväpnade flygplan och drönare, beväpnade u-båtar och fartyg eller beväpnade stridsfordon.

Källa: Svenska freds 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV