Radar · Miljö

Banker satsade tusen miljarder förra året på ”fossilbomber”

Kolkraftverk i Tyskland.

Mer än 150 miljarder dollar, motsvarande cirka 1 300 miljarder kronor pumpades in i enorma fossilprojekt av globala storbanker i Europa, Kina och USA under 2022, rapporterar The Guardian.

Det handlar om 425 projekt vars sammanlagda utvinning av kol, olja och gas fyra gånger överskrider den maxgräns för koldioxidutsläpp den senaste forskningen slagit fast om Parisavtalets 1,5-gradersmål ska kunna nås.

294 av projekten är igång, minst 20 av dem påbörjade sin verksamhet efter 2019 och minst 128 är i planeringsstadiet, medan tre stoppats.

– Klimatretoriken stämde inte överens med vad som hände i praktiken. Vi behöver snabbt minska vår produktion av fossila bränslen och stödet för fossila bränslen, oavsett om det gäller regleringar eller finanser, säger Shruti Shukla, energiaktivist vid National resources defense council, till The Guardian.