Radar · Utrikes

Amnesty: Avrättningar tredubblade i Iran

Iransk protest mot dödsstraff i Iran.

Antalet drogrelaterade avrättningar i Iran har ökat stort i år jämfört med förra året, rapporterar Amnesty. Tre gånger så många har avrättats i år jämfört med förra året.

De drogrelaterade avrättningarna utgör två tredjedelar av det totala antalet avrättningar i landet under årets fem första månader.

Enligt Amnesty har minst 173 personer som dömts för drogrelaterade brott hängts i år ”efter systematiskt orättvisa rättegångar”.

Enigt Amnesty är de flesta av de dödade ”marginaliserade personer från fattig bakgrund”.

”Dödsstraffet används också för att rikta in sig på förtryckta minoritetsgrupper. I år står medlemmar av Irans etniska minoritet Baluchi för cirka 20 procent av de registrerade avrättningarna medan de bara utgör cirka 5 procent av Irans befolkning”, skriver Amnesty.

Förra året avrättades minst 883 människor – vilket är det högsta antalet på fem år
Förra året avrättades minst 883 människor – vilket är det högsta antalet på fem år. I statistiken saknas dock Kina som befaras avrätta tusentals människor varje år, men som hemlighåller information kring dessa. Källa: Amnesty Internationals rapport "Death sentences and executions 2022". Grafik: Anders Humlebo/TT