Radar · Basinkomst

Rapport: Färre går till tandläkaren än före pandemin

Under pandemin minskade tandvårdskonsumtionen tillfälligt men har därefter ökat igen men är ännu inte ikapp hur det var innan pandemin.

Försäkringskassans rapport visar att pandemins effekter på socialförsäkringen avtog 2022. Bland annat återgick antalet mottagare av sjukpenning till 2019 års nivåer och färre gick till tandläkaren än före pandemin.

Försäkringskassan ger varje år ut en rapport som sammanfattar Socialförsäkringen i siffror.

– Statistiken för 2022 visar tydligt att vissa effekter av pandemin är avtagande men att vissa mönster består. Det var bland annat två procent färre som fick tandvårdsbidrag jämfört med 2019, och trots borttagna restriktioner har uttagna dagar för vab fortsatt att öka under 2022, främst bland kvinnor. Under förra året togs det totalt ut 8,6 miljoner dagar med tillfällig föräldrapenning för vård av barn, säger Ulrik Lidwall, analytiker vid Försäkringskassan, i ett pressmeddelande.

Rapporten noterar att dagarna med ersättning för tillfällig föräldrapenning för vård av barn har ökat under och efter pandemin och var i genomsnitt 10,2 dagar för kvinnor och 8,4 dagar för män under 2022. Det är en ökning jämfört med 2019 med 1,9 dagar för kvinnor och 1,7 dagar för män.

Pandemin har även haft inverkan på hur ofta vi går till tandläkaren. Totalt 67 procent av befolkningen i åldrarna 24 år eller äldre har använt det allmänna tandvårdsbidraget under tvåårsperioden 1 juli 2020 till 30 juni 2022. Andelen är högre bland kvinnor än bland män i alla åldersgrupper upp till 79 år, skriver Försäkringskassan.

Under pandemin minskade tandvårdskonsumtionen tillfälligt men har därefter ökat igen och år 2022 var utgifterna 6,9 miljarder kronor. Dock är inte tandvårdsbidraget använt i samma grad som innan pandemin.

Fakta: Socialförsäkringen i siffror

Totalt fick 618 000 personer sjukpenning någon gång under år 2022. Av dessa var 63 procent kvinnor och 37 procent var män. Jämfört med 2021 minskade antalet mottagare med 2 procent bland män och ökade med 1 procent bland kvinnor.

Psykiska sjukdomar var fortfarande den vanligaste diagnosen i pågående sjukfall i slutet av 2022 med 50 procent av sjukfallen för kvinnor och 39 procent av sjukfallen för män.

Smittbärarpenning brukar omkring 300–400 personer få årligen vilket ökade till över 100 000 personer år 2022 då covid‑19 klassades som samhällsfarlig sjukdom under pandemin.

1,7 miljoner föräldrar tog emot allmänt barnbidrag, flerbarnstillägg och/eller förlängt barnbidrag under år 2022. Av dessa föräldrar var 66 procent kvinnor och 34 procent män.

Försäkringskassans utbetalningar i trygghetssystemet var 245,9 miljarder kronor 2022 vilket motsvarar 4,1 procent av BNP. År 2021 var samma andel 4,6 procent av BNP.

Källa: Försäkringskassan

Läs mer: Föräldrar vabbar mer

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV