Radar · Miljö

Kustbevakningen: Ryska skuggflottan kan leda till oljespill

Ryska fartyg som misstänks för att frakta olja  på Östersjön är ofta i dåligt skick och ökar riskerna för olyckor.

Just nu färdas ett hundratal fartyg som är i dåligt skick på Östersjön. De tillhör Rysslands så kallade skuggflotta, som används för att runda oljesanktionerna. Den usla standarden har ökat risken för olyckor, rapporterar SVT.

Sedan förra hösten ser Kustbevakningen allt oftare fartyg i dåligt skick som färdas på Östersjön när den utför patrulleringar och på satellitbilder. Fartygen används av Ryssland för att komma runt EU-sanktionerna som begränsar landets möjligheter att sälja olja.

Liknande observationer av skuggflottan har Finlands kustbevakning gjort och har utfärdat varningar om att fartygen inte håller måttet, vilket ökar riskerna med olyckor och svåra oljespill. 

Östersjön är extra känsligt som ekosystem eftersom det är ett innanhav.

Nya sanktioner

Steg har tagits av EU-länderna för att hindra rederier och stater att använda skuggfartyg i dåligt skick genom att klubba igenom nya sanktionspaket. Sanktionerna ska stoppa skepp som lastar om till havs för att slingra sig igenom oljeembargot att få lägga till i EU-hamnar. 

– Vi är medvetna om att risken har ökat. Vi kanske skulle kunna få bort det här fenomenet från Östersjön åtminstone, säger Daniel Romehed tillförordnad operativ chef för Kustbevakningen, till SVT Nyheter.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV