Glöd · Ledare

Nej, SD – språkkunskaper är inte ett hot mot integration

På Skolverkets hemsida kan man läsa följande: ”Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen.”

Är det inte vad alla borde vilja? Att barn som växer upp i Sverige ska få goda kunskaper i svenska, andra språk och andra ämnen? Kunna utvecklas och delta i samhället? Och naturligtvis ska den möjligheten inte vara förbehållen de barn vars föräldrar själva kan betala.

Ändå gick Sverigedemokraterna dagen före nyårsafton ut med att de vill avveckla modersmålsundervisningen i skolan. Istället ska barnen läsa mer svenska, säger de. Men frågan är om det verkligen är svenskan de är intresserade av.

”En utredning ska tillsättas med uppgift att se över modersmålsundervisningen i syfte att den inte negativt ska påverka integration eller elevens kunskapsutveckling i svenska språket” står det i Tidöavtalet. Tanken att språkkunskaper, tankeutveckling och begreppsbildning skulle kunna skada integrationen är så dum så att klockorna stannar. Men inte oväntad från det hållet.

Det är bara tre år sedan en utredning om modersmålsundervisning kom senast. Den kom fram till att modersmålsundervisningen borde garanteras och läggas under skoldagen så att fler elever skulle kunna ta del av den. Men SD hoppas alltså att en ny utredning ska rekommendera avveckling.

– Det är vår förhoppning, men vi kan inte föregå utredningen, säger Patrick Reslow, SD-ledamot i utbildningsutskottet, till SVT.

Hur modersmålsundervisningen skulle försämra integrationen kan han inte svara på när SVT frågar. Utredningen ska titta på det, säger han.

Skolminister Lotta Edholm (L) presenterade en rad andra skolpolitiska förslag senare samma dag, men nämnde inte det här. Man kan ana att tankarna om modersmålsundervisningen går isär inom regeringen, inte minst i en intervju med Sveriges radio. Visst ska man utreda, säger hon, men utredningen ska inte titta på om modersmålsundervisningen borde läggas ner. Till SVT säger hon att ingenting i Tidöavtalet talar för att regeringen ska gå den vägen.

– Det vi är överens om är att utreda modersmålsundervisningen. Vi har ju fått väldigt många fler barn och unga från andra länder de senaste åren och det finns stora kvalitetsskillnader i modersmålsundervisningen.

Det vore intressant att vara en fluga på väggen i det rum där Lotta Edholm och ”det inre kabinettet” ska reda ut vad som egentligen ska utredas. För SD är det en viktig symbolfråga. Det är naturligtvis inte integration som intresserar dem, eller ens kunskaper i svenska. För dem handlar det om att undvika att eleverna lär sig somaliska eller arabiska.

”this is what happens when you don't recycle your pizza boxes.”

Kulturkriget fortsätter. Om höger-om-högern hade angripit sagoböcker av Elsa Beskow hade vi försvarat dem också – det handlar om kulturens frihet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV