Radar · Miljö

Minskade statliga bidrag till miljöorganisationer

Mer nedskräpning kan bli en följd när Håll Sverige rent får kraftigt minskat anslag för 2023.

Ökad nedskräpning och mindre koll på kärnavfallsfrågor är två möjliga utsikter för det kommande året. I regeringens regleringsbrev för Naturvårdsverket 2023 syns bland annat en kraftig minskning av det statliga stödet till Håll Sverige rent och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning.

Håll Sverige rent är en av de ideella organisationer som får minskat anslag för år 2023. Från förra årets 15 miljoner får organisationen nu nöja sig med ett statsbidrag på fem miljoner kronor. Något som kan komma att synas, enligt organisationen.

– Ingen kommer att arbeta med nedskräpningsfrågan på övergripande nationell nivå. Sannolikt minskar engagemanget bland allmänheten när ingen påminner om att hålla rent på offentlig plats. Så framöver ökar nog nedskräpningen, säger Håll Sverige Rents vd Johanna Ragnartz till Aktuell hållbarhet.

Även det särskilda stöd som regeringen sedan 2018 gett till miljöorganisationers arbete med kärnavfallsfrågor kommer att minskas. Stödet på tre miljoner kommer att minskas till två miljoner. Den största delen av stödet, 1,8 miljoner, har gått till föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, som är ett samarbete mellan flera olika miljöorganisationer.

MKG måste nu om­organisera sin verksamhet med kansli och personal, skriver de på sin hemsida och fortsätter:

”En viktig fråga för föreningen är om förändringen från regeringens sida är en början på en fortsatt nerskärning eller om avsikten är att stödet även i fortsättningen ska ligga på denna nivå.”

MKG:s arbete handlar om att bevaka och granska kärnkraftsindustrins projekt med att finna en metod och plats för att slutförvara det radioaktiva avfallet från kärnkraftverken. Föreningen hoppas nu på att ett tidigare förslag från i somras om en mer långsiktig finansiering från staten och kärnavfallsfonden kan bli verklighet.

”Med stödet skulle miljöorganisationer kunna följa med i den fortsätta stegvisa pröv­ningen av kärnbränsleförvaret som SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) kommer att genomföra enligt kärntekniklagen. Men också att kunna följa forskningsfrågor och frågan om att föra information in i framtiden”, skriver föreningen.