Radar · Politik

Lagrådet kritiskt mot elstödssekretess – Kristersson står fast

Statsminister Ulf Kristersson tycker att förslaget om sekretess på vem som får regeringens utlovade elstöd är rimligt.

Lagrådet har riktat skarp kritik mot förslaget om att det nya elstödet ska beläggas med sekretess. Dels för att det inte anses vara tillräckligt känsliga uppgifter och dels för att beredningen gått för fort. Men Kristersson står fast vid förslaget, rapporterar Sveriges radio.

Regeringens förslag om att utbetalningarna av elstöd ska beläggas med sekrestess, det vill säga att det ska vara hemligt vem som får stödet, har kritiserats från flera håll. Bland annat har Journalistförbundet skrivit att det försvårar en granskning av hur det nya elstödet används.

Nu har också Lagrådet yttrat sig om förslaget. De konstaterar dels att uppgifter om hur mycket el en person förbrukar inte bör anses som tillräckligt känsliga uppgifter för att motivera en sekretess.

I yttrandet skriver juristerna bland annat att ”rätten att ta del av allmänna handlingar utgör en av hörnstenarna i vårt demokratiska statsskick. Genom tillgången till allmänna handlingar underlättas en fri åsiktsbildning, en fri och på fakta grundad debatt i skilda samhällsfrågor liksom den medborgerliga kontrollen av den offentliga maktutövningen”.

Dessutom menar lagrådet att de båda promemoriorna beretts hastigt och med ovanligt kort remisstid: en vecka respektive i praktiken en dag. Remisstiden på många förslag brukar vara två, tre månader.

Anne Ramberg, advokat och tidigare generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund, skriver på Twitter att det handlar om en ”Sällan skådad sågning från lagrådet. Synnerligen allvarlig kritik mot regeringens förslag ang sekretess vid elstöd”.

Men till P1 morgon säger Ulf Kristersson att han inte ändrat ståndpunkt när det gäller förslagen om sekretess.

– Vi tittar nu på det, men jag tycker att det i grund och botten är rimligt att göra på det här sättet, säger han.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV