Radar · Inrikes

Ordningsvakter ska få utökade befogenheter

Reformen om ordningsvakter är efterlängtad av kommunerna, enligt justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Ordningsvakter ska få utökade befogenheter och även kunna användas på fler platser, föreslår regeringen. Reformen är den första rörande ordningsvakter på 40 år och efterlängtad av kommunerna, enligt justitieminister Gunnar Strömmer (M).

– Lagen om ordningsvakter kom för över 40 år sedan och verkligheten har förändrats väldigt mycket under den tiden, säger Strömmer till TT.

Regeringen lämnar nu i en lagrådsremiss en rad förslag på förändringar kopplat till de omkring 8 000 ordningsvakter som finns i Sverige.

Det handlar dels om en helt ny lag om ordningsvakter som ersätter den gamla med samma namn. Man inför även en ny tillståndsprocess som innebär att ordningsvakter kan komma att användas på fler platser och inom större områden än i dag.

– Det finns en stor efterfrågan om det inte minst hos kommuner, säger Strömmer.

– Det handlar både om att kunna använda ordningsvakter ute i det offentliga rummet men också för att öka tryggheten och säkerheten exempelvis i en reception på en socialförvaltning.

Den andra stora biten handlar om utökade befogenheter för ordningsvakter. Det innefattar att under vissa förutsättningar få transportera omhändertagna personer, att visitera gripna eller omhändertagna personer för att kunna fastställa identiteten samt att förstöra alkohol om värdet är lågt.

Den nya lagen och övriga ändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.