Radar · Miljö

Ny studie: Priset viktigare än miljömärkning i mataffären

Miljömärkta varor, Krav- och Rättvisemärkning.

Konsumenter ser mer till priset än om varan är miljömärkt, enligt en ny studie. ”Tack vare sådana här studier får vi en bild av vilka personliga uppoffringar man är beredd att göra för att samtidigt konsumera ’rätt’”, uppger Malin Backlund, Schibsted Marketing Services, i ett pressmeddelande.

När konsumenter handlar mat är pris, hållbarhet och varumärke viktigare än miljömärkning, enligt Dealbreakers, en ny studie som omfattade 2 000 personer, framtagen av Schibsted och Demoskop.

– Miljömärkta livsmedel prioriteras av en mindre andel (26 procent) av befolkningen och varumärket är en avgörande faktor. I resultatet ser vi också att miljömärkning anses vara ännu mindre valbart om livsmedlet kommer från ett okänt varumärke, säger Karolina Nilvang, Schibsted Marketing Services.

På påståendet ”Jag köper helst miljömärkta livsmedel” svarade flest (35 procent) ”instämmer delvis”. Av fem möjliga svar instämde 22 procent ”inte alls” och 13 procent ”till fullo”. Det framgår i kapitlet I vardagen, som också uppger att 44 procent av svenskar upplever ekonomisk oro, kvinnor, yngre och lågutbildade i högre grad.

Studien är Schibsteds andra med fokus på hur tider av kris och oro påverkar de val som görs i affären.

Huruvida miljömärkta livsmedel prioriteras varierar inom befolkningen, enligt rapporten.

”Kvinnor har en mer positiv inställning jämfört med män, men även bland kvinnor finns en ambivalens. Pris, varans hållbarhet och känt varumärke är fortsatt faktorer som konsumenter värderar framför miljömärkning vid val av livsmedel”.

Enligt Malin Backlund, Schibsted Marketing Services, bekräftar studien att senare års kriser har en tydlig inverkan.

– Tack vare sådana här studier får vi en bild av hur pris, bekvämlighet, kvalitet och klimat korrelerar med varandra. Vilka personliga uppoffringar man är beredd att göra för att samtidigt konsumera ”rätt”.

Läs mer: Konsumenter prioriterar miljön framför mode

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV