Radar · Inrikes

Flest dödsfall i arbetet på 13 år

Allt fler personer dör på jobbet i Sverige – i år har hittills 28 personer mist livet i arbetet, vilket är det högsta antalet dödsfall för perioden januari till och med juli sedan 2011, rapporterar Sveriges radio Ekot.

– Det är fruktansvärda tragedier och vi gör allt vi kan för att få ner de här siffrorna, säger Per Nyhlén, avdelningsdirektör på Arbetsmiljöverket, i inslaget.

Mest utsatta är personer som arbetar inom bygg- och transportbranschen, och dödsfallen beror ofta på bristfälliga riskbedömningar, eller att sådana helt saknas. Ibland för att arbetsgivaren inte har kunskap, ibland för att man struntar i det.

– Vi har en arbetslivskriminalitet inom arbetslivet, oseriösa företag som går in, lägger låga anbud, får jobben och sen jobbar på ett sätt som ibland är rent livsfarligt, säger Per Nyhlén till Ekot.

Läs mer:

Få dödsolyckor på jobbet leder till påföljd