Radar · Inrikes

Svenska kräftor med för höga PFAS-halter säljs i butik

I fyra av sju testade förpackningar överskred PFAS-halterna gränsvärdet.

Miljögiftet PFAS överskrider gränsvärdet för vad som får säljas i svenska kräftor som köptes i butik under augusti 2023. Det visar nya tester av Naturskyddsföreningen, som nu anmäler försäljningen till berörda myndigheter. 

– Det här visar både att det finns höga halter av PFAS i vissa svenska vattendrag och att det sprids vidare via kräftor till oss konsumenter. Det är mycket oroande. Sverige måste driva på för att förbjuda alla PFAS i hela EU och stoppa utsläppen till miljön, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen lät analysföretaget Eurofins undersöka förekomsten av hälsofarliga miljögiftet PFAS i kräftor från svenska insjöar som sålts i butik. I fyra av sju testade kräftpaket överskreds EU:s nya gränsvärde på 5 mikrogram per kilo. Det gäller sedan 1 januari 2023 vid försäljning av ägg, fisk, skaldjur samt kött inom EU.

Men kontrollen brister, konstaterar Naturskyddsföreningen. Två av de fyra paketen med för höga gränsvärden förpackades efter årsskiftet. Det är försäljningen av dessa som nu anmäls till Livsmedelsverket och berörda kommuner, som ansvarar för kontrollerna.

– Vi som konsumenter måste kunna känna oss trygga med vad vi köper, säger Karin Lexén.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV