Radar · Inrikes

Mer pengar till att höja säkerheten för judiska och muslimska församlingar

Judiska församlingen i Stockholm är ett av alla trossamfund som årligen får stöd för öka säkerheten.

Statsbidraget utökas i regeringens höstbudget från 30 till 74 miljoner kronor nästa år.

Regeringen lovar att avsätta 30 miljoner extra i höstens budget för ”säkerhetshöjande åtgärder” som föreningar och trossamfund kan ansöka om, uppger TT.

Organisationer och trossamfund kan i dag söka statsbidrag för så kallade säkerhetshöjande åtgärder.

Det kan handla om att ta in vakter i lokaler, på ett läger eller en festival, skriver TT.

Svidande kritik

Samtidigt har stödet fått svidande kritik i en rapport från Statskontoret, som granskar statlig styrning.

Statskontoret framför att stödet fungerar sämst för de som behöver det som mest.

”Vår analys visar att bidragsmodellen i nuläget fungerar sämst för de organisationer som är särskilt utsatta för hot, våld eller trakasserier”, skriver myndigheten.

Regeringen uppger att nuvarande regler ska ändras så att organisationer med störst behov får medel.

”Vi ser i dag hur människor väljer att ta av sig religiösa symboler när man är på offentliga platser och hur lokaler vandaliseras och förstörs för att sprida skräck och tystnad. Det är inget vi tysta kan stå och se på”, skriver socialminister Jakob Forssmed (KD) i en kommentar till TT.

På Kammarkollegiets hemsida, kammarkollegiet
På Kammarkollegiets hemsida, kammarkollegiet.se, går det att ansöka om säkerhetshöjande åtgärder.

Drygt 27 miljoner utdelade i år

I år har Kammarkollegiet hittills delat ut stöd för drygt 27 miljoner kronor till säkerhetshöjande åtgärder till ett 50-tal organisationer.

Mest stödpengar har gått till olika judiska organisationer, men även till politiska ungdomsförbund (SSU), olika hbtq-organisationer och islamiska församlingar.

2022 behandlade myndigheten runt 65 ansökningar och enligt årsredovisningen var 48 procent av ansökningarna från ”olika former av trossamfund”.

• 2018 kom fem ansökningar in och Kammarkollegiet betalade ut nästan 1,4 miljoner kronor ut i bidrag.
• 2019 kom 44 ansökningar in och Kammarkollegiet betalade ut nästan 5 miljoner kronor ut i bidrag.
• 2020 kom 78 ansökningar in och Kammarkollegiet betalade ut drygt 20,5 miljoner kronor ut i bidrag.
• 2021 kom 55 ansökningar in och Kammarkollegiet betalade ut drygt 20,2 miljoner kronor ut i bidrag.
• 2022 kom 65 ansökningar in och Kammarkollegiet betalade ut drygt 30 miljoner kronor ut i bidrag.
Källa: Kammarkollegiets årsredovisningar.