Radar · Inrikes

”Är vi rökta?”

Hälso- och sjukvårdspersonal samt forskare aktiva i Extinction Rebellion rökte under dagen cigaretter utanför Folkhälsomyndigheten i Stockholm i protest mot vad man menar är dess otillräckliga hantering av klimat- och miljöfrågor.

Vid lunchtid under tisdagen rökte hälso- och sjukvårdspersonal från Extinction Rebellion cigaretter och cigarrer utanför Folkhälsomyndighetens kontor i Stockholm. Syftet? Att påkalla uppmärksamhet till vad man menar är undermåligt klimatarbete från myndighetens sida.

”Klimatkrisen är ett allvarligt hot mot din hälsa”. Det var ett av de budskap som framfördes av de fysioterapeuter, barnmorskor, läkare, forskare och annan hälso- och sjukvårdspersonal som deltog i dagens klimatdemonstration riktad mot Folkhälsomyndigheten.

I samband med aktionen överlämnades ett öppet brev till myndigheten. Där beskrivs bland annat att man är extremt oroad över myndighetens otillräckliga hantering av klimat- och miljöfrågorna.

– Det här blir vår fjärde aktion mot Folkhälsomyndigheten, den första var för ett år sen. Vi har inte sett att Folkhälsomyndigheten agerat nämnvärt. Därför är vi här igen, med ett än mer pedagogiskt budskap. Likt myndigheten länge jobbat för att förebygga rökning bör myndigheten ta klimatkrisens behov av förebyggande arbete på allvar, säger Terese Nilsson, som till vardags är ST-läkare i Allmänmedicin.

I det öppna brevet framfördes även ett antal krav, däribland att Folkhälsomyndigheten bör använda sin expertkunskap och sitt förtroendekapital till att agera för att hjälpa Sverige att minska sina klimatutsläpp.

På plats bland demonstranterna fanns Klas Ytterbrink Nordenskiöld och Sara Ytterbrink Nordenskiöld, läkare respektive psykolog. Av en slump sammanföll dagens aktion med parets 8-åriga bröllopsdag.

– På ett sätt känns det lite symboliskt, för detta med aktivism är ju typ det roligaste vi vet, säger Sara Ytterbrink-Nordenskiöld.

– Det var absolut bara en slump, men samtidigt känns det ganska talande för vårt äktenskap, skrattar Klas Ytterbring Nordenskiöld.

Syre har försökt nå Folkhälsomyndigheten för en kommentar utan framgång.