Krönikor

Sverigedemokraternas självmotsägelser är obegripliga

Jag tycker att det är svårt att förstå logiken bakom sverigedemokraters världsbild. Man vill att Sverige ska vara som innan ”massinvandringen” men motarbetar stolta svenska värden som folkhemmet, jämställdhet och folkbildning…

Jag försöker förstå vilken ”massinvandring” sverigedemokraterna menar. Det har invandrat massor av människor till Sverige sedan tyskar, valloner och romer på 1500-talet. De har influerat och berikat det svenska samhället genom århundradena: efterkrigsinvandrare på 40-talet, arbetskraftsinvandrare sedan 50- och 60-talet, adopterade sedan 70-talet, flyktingar sedan 80-talet, inte minst nu från Ukraina. 

Man borde ändå kunna utgå från att det är efter andra världskriget som sverigedemokraterna menar, eftersom Sverige under perioder innan dess var ett land människor flydde från. I USA sågs svenska invandrare som obildade, fattiga och smutsiga. De bodde i ghetton utan att assimilera sig och männen fick nöja sig med de farligaste och sämst betalda jobben medan kvinnorna blev betjänter eller prostituerade. Fram till andra världskriget var Sverige ett fattigt, ojämlikt och eftersatt samhälle. Sverigedemokraterna bildades 1988 ur Bevara Sverige Svenskt-rörelsen. Alltså borde man syfta på ”massinvandringar” före 1988 men efter 1945.

Under den tidsepoken regerade Socialdemokraterna med ett kort undantag av borgerliga regeringar i skiftet mellan 70- och 80-talet. Det svenska folkhemmet växte sig världsberömt med avgiftsfri utbildning, socialt välfärdssystem och en arbetsmarknad där arbetsgivare och arbetstagare satt och resonerade sig fram till överenskommelser medan andra länder skakades av demonstrationer och sammandrabbningar. Det svenska folkhemmet och den svenska modellen är en socialdemokratisk produkt. Men Sverigedemokrater hatar sossar.

Det hela är så snurrigt att Sverigedemokraterna själva också verkar ha mycket svårt att navigera sig fram. Å ena sidan hånar de “jämställdhetsivrare”, men argumenterar mot muslimer på grund av ”muslimers kvinnosyn”. De motarbetar HBTQI+ rättigheter samtidigt som de gärna drar fram muslimers ”medeltida syn” på sexualitet. De är upprörda över muslimsk antisemitism men kommer från ett parti med nazistiska rötter. Sverigedemokraterna säger sig kämpa för kulturarv, konst och musik men kultur ska inte väcka anstöt.

Det vill säga: den får inte ifrågasätta rådande ordning, väcka debatt och nyfikenhet, ge nya perspektiv. Sverigedemokraterna är för fri media, men med “fri” tycks de mena media som är fri från andra åsikter än de som de har godkänt.

Sverigedemokrater säger sig företräda vanligt (svenskt) folk men har konstant röstat för borgerlig politik som försvagar arbetstagarnas ställning på arbetsmarknaden. Och nu har man på allvar tagit strid för klimatförnekelse och är en del i regeringens slakt på klimatomställning och naturskydd. 
Frågan som borde ställas är vilken världsbild sverigedemokraterna har, inte vilken värld de vill skapa. För svaret på det får man om man förstår vad det är de tror sig kämpa mot.

Vårdagjämning i antågande

Tidöavtalet

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV