Krönikor

Risk att skuggsamhället ökar när färre får jobba i Sverige

Jag tycker att svenskar ska kunna arbeta eller studera i andra länder. Jag tror att det kan vara en viktig erfarenhet, en rolig grej eller ett sätt att under några år i ung ålder tjäna pengar. Ibland kan nog svenskar som bor i andra länder bli kvar där kanske för att de träffar kärleken. Det tror jag också är bra för Sverige. Jag tror att utbyten mellan människor och länder generellt leder till en bättre utveckling. Och jag gillar när människor gör nya saker och försöker förverkliga sina drömmar.

På samma sätt tycker jag att det är bra att människor från andra länder kan komma hit och jobba eller studera. Det är något vi som land tjänar på, något som individen som kommer hit tjänar på och bidrar generellt till utveckling, kulturutbyten, export osv. Det är också, enligt mig, helt orimligt att ha åsikten att det ska vara möjligt för svenskar att åka utomlands och jobba eller plugga, men samtidigt vilja begränsa andra från att komma till Sverige och göra detsamma.

Nåväl. Den här regeringen vill det. Regeringen och SD har presenterat flera nyheter på migrationsområdet den senaste tiden. Allt handlar som bekant om att färre ska komma hit. Och att färre ska få vara kvar. Förutom att regeringen kampanjar i andra länder för att få människor att få bilden av att Sverige är ett dåligt land att fly till ändras också regler på löpande band här.

Många av dessa åtgärder kommer också att leda till ett allt större skuggsamhälle. Till exempel skärpningarna av reglerna om arbetskraftsinvandring. Regeringen har förutom skärpningar i en pågående utredning, presenterat att de genomför en förändring som innebär att det kommer krävas en betydligt högre lön än idag för att få arbeta här. Istället för att kräva kollektivavtalsenliga löner och villkor (det vill säga samma rättigheter och regler som inhemska arbetare) med en lägsta gräns på 13 000 kommer istället 26 700 kronor vara lägsta möjliga lön, vilket knappt 70 procent av dagens tillstånd uppfyller.

Det är en gigantisk förändring och en enorm positionsförfllyttning från de borgerliga partierna. För några år sedan var alla politiska partier i riksdagen, till och med SD, eniga om att reglerna faktiskt behövde lättas upp eftersom arbetskraftsinvandrare utvisades på grund av bagatellartade misstag från arbetsgivaren eftersom kontrollerna var så nitiska. Nu hörs helt motsatta tongångar.

Tomas W Fridh, advokat som arbetar främst med migrationsrätt, beskriver förändringarna som “en katastrof” på Twitter. Han beräknar att ca 30 000 personer kommer att förlora sina tillstånd. Regeringens förslag gäller nämligen alla förlängningar också.

Det kan handla om personer eller familjer som jobbat här många år och som är rotade i Sverige. Dessa personer kommer på grund av regeringens politik plötsligt riskera utvisning. Risken är såklart att dessa personer som jobbat hårt och följt gällande regler nu istället kommer utnyttjas som svart arbetskraft av oseriösa arbetsgivare.

Det är viktigt att människor inte utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden, att löner inte dumpas utan att villkoren är lika bra som för andra och att det finns goda möjligheter att till exempel byta arbetsgivare för att kunna “rösta med fötterna” om hen inte har en bra arbetssituation. Oseriösa företag ska kontrolleras och straffas om de utnyttjar människor.

Men att stoppa stora grupper från att arbeta här som regeringen är på gång att göra är bara dåligt för Sveriges företag som behöver rekrytera internationellt och för individerna som inte längre kan arbeta här.

Det är protektionistiskt och utgår från en märklig syn på arbetsmarknaden som om den vore statisk. Som att det finns x antal jobb i ett land och att  invandrare kan komma hit och ta våra jobb. Så är det ju inte.

Arbetsmarknaden ändras och kan växa. Och personer som kommer hit kan också bidra till att företag kan växa och att fler jobb kan skapas. Det känns lite konstigt att behöva upplysa en borgerlig regering om detta, men där är vi nu. Protektionismen segrar. Skuggsamhället ökar. Angiverilagar för papperslösa förbereds.

Civil Rights Defenders kampanj Backa demokratin! som varnar för konsekvenserna av Tidöavtalet.

SD:s hetsande mot dragartister.