Radar · Miljö

Fler solceller i Stockholms hamnar

Det kommunala bolaget Stockholms hamnar planerar sex nya solcellsanläggningar på hustak i Frihamnen, Värtahamnen och Kapellskärs hamn. I och med beslutet ökar andelen egenproducerad solel med 55 procent, enligt bolaget.

– Stockholms hamnars satsning på solel ligger helt i linje med våra miljömål. Beslutet betyder att framöver kommer nära en tiondel av den el vi förbrukar komma från våra egna solcellsanläggningar, säger Jens Holm (V), styrelseordförande i Stockholms hamnar, i ett pressmeddelande. 

Stockholms hamnar har i dag fem solcellsanläggningar, som med den nya satsningen kommer att utökas till elva. Den totala produktionskapaciteten kommer då att gå från 995 MWh per år till 1 545 MWh per år. 

Läs mer:

Krav i EU – solceller på alla nya tak