Radar · Basinkomst

Enkät: En majoritet av tyskarna är för basinkomst

En majoritet av tyskarna är positiva till basinkomst visar ny studie.

För första gången har studier om tyskarnas attityder kring basinkomst genomförts. De visar att det finns ett brett stöd för basinkomst i Tyskland, särskilt positiva är unga och personer med låga inkomster. 

Det finns i dag ett stöd hos en majoritet av tyskarna för basinkomst. Det konstaterar två studier utförda av forskare vid Deutschen instituts für wirtschaftsforschung (DIW Berlin) och Universität Konstanz. Studierna bygger på enkäter utförda under sommaren 2022 där 4500 tyskar i åldrarna 18-84 år fick svara på frågor kring olika former av basinkomst och med olika ersättningsnivåer, skriver Universität Konstanz i ett pressmeddelande.

Framför allt är det personer med låga inkomster, och som har en stor oro för sin egen ekonomiska situation, som skulle stödja införandet av en basinkomst. Personer som var mer miljömedvetna och oroliga för klimatförändringarna var också positiva till basinkomst. 

36 procent av de svarande trodde att de skulle få det bättre ekonomiskt av en basinkomst. Dessutom svarade deltagarna att varianten med en basinkomst utan krav på motprestation var den de föredrog i högre grad, skriver DIW i ett pressmeddelande

Ju högre desto bättre

Studierna visade också att inställningen till basinkomst hos deltagarna blev mer positiv ju högre ersättningen var. I exemplet var den högsta nivån på 1200 euro. Deltagarna fick också föreslå hur en basinkomstreform skulle kunna finansieras och de flesta föreslog höjningar av inkomst- och förmögenhetsskatterna.

– Bland politiker är basinkomst mycket kontroversiellt, men basinkomst har åtnjutit stor popularitet bland befolkningen i flera år. Så det finns ett stöd för införandet för en basinkomst, vilket bör beaktas i framtida debatter om reformer av de sociala välfärdssystemen, säger Jürgen Schupp, forskare vid Socio-economic panel (SOEP) vid DIW Berlin och som är en av rapportförfattarna. 

Pågående projekt

DIW Berlin driver ett pilotprojekt i samarbete med flera vetenskapliga institut och föreningen My basic income sedan 2020. I det första delmomentet har 122 deltagare fått motta 1200 euro i basinkomst i månaden skattefritt. Finansieringen av projektet kommer från 150 000 bidragsgivare. I slutändan kommer varje deltagare att få 43.200 euro under tre år, rapporterar tv-kanalen Deutsche Welle

Resultaten av pilotprojektet kommer att publiceras sommaren 2024.

– En garanterad basinkomst skulle kunna göra det möjligt för människor att möta framtida utmaningar utifrån en starkare ekonomisk situation, och med större trygghet inför exempelvis följderna av de pågående klimatförändringarna eller de tekniska omvälvningarna på arbetsmarknaden, säger Jürgen Schupp, som också leder pilotprojektet. 

Läs mer: 

Tysk studie gav basinkomst till arbetslösa – så gick det