Radar · Inrikes

Hård kritik mot sjukhus: ”Patienter dör”

Ivo:s generaldirektör Sofia Wallström (th) och avdelningschef Peder Carlsson under en pressträff där man presenterar en rapport från nationell sjukhustillsyn.

Bristen på vårdplatser leder till att patienter drabbas av svåra vårdskador eller dör. Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) riktar svidande kritik mot regionerna för de usla förhållandena på en rad akutsjukhus. Sker ingen förbättring kan akutmottagningar komma att stängas.

Ivo granskade under fjolåret 27 akutsjukhus runt om i landet och resultatet får beskrivas som bedrövligt. Samtliga 27 kritiseras för brist på personal och därmed vårdplatser. Personalens förutsättningar att kunna säkra patientsäkerheten är usla, konstaterar Ivo i en rapport som presenterades på torsdagen.

– Hälften av de tillsynade sjukhusen uppger att de varje vecka tvingas skicka hem folk från akuten som egentligen hade behövt läggas in. Vi har exempel på patienter med sepsis (blodförgiftning, reds anm) som blir hemskickade i stället för att bli inlagda med antibiotika. Hälften av sjukhusens akutmottagningar uppger också att personalen inte har förutsättning att ge läkemedel i rätt tid, säger Peder Carlsson, avdelningschef på Ivo och ansvarig för tillsynen, på en pressträff.

"En förskräcklig situation"

Det förekommer också att patienter inte får hjälp med så basala saker som mat, dryck och toabesök.

– Enligt uppgift kan patienter behöva ligga flera timmar i sin egen avföring och urin. Det är en förskräcklig situation, helt oacceptabel, säger Carlsson.

Ivo konstaterar vidare att trängseln på akutmottagningar och personalbrist har kostat patienter livet. I ett fall drabbades en patient av hjärtstopp, men det var så trångt i sjukhuskorridoren där patienten låg att personalen inte snabbt nog kom åt defibrillatorn.

– Vi ser dödsfall som kan kopplas till vårdplatsbristen. Det är verkligen ett uttryck för allvaret i läget, säger Ivos generaldirektör Sofia Wallström.

TT: Ni säger att det är förenat med livsfara att hamna på en akutmottagning?

– Självklart ska man söka vård om man är allvarligt sjuk. Lika självklart måste regionerna säkerställa att alla patienter får en trygg och säker vård, säger Sofia Wallström.

Hon understryker att personalen inte ska lastas.

– Vi kan se att vårdpersonalen gör allt och lite till. Det handlar om ledningen och styrningen av vården, säger Sofia Wallström med adress regionerna.

Vitesföreläggande

Ivo har fattat beslut om vitesförelägganden för fyra av de 27 sjukhusen: Akademiska i Uppsala, Sundsvalls sjukhus, Sunderby sjukhus och Centrallasarettet i Växjö. Akademiska sjukhuset har överklagat beslutet, Centrallasarettet i Växjö har vidtagit åtgärder, och i fallet med Sundsvall och Sunderby pågår fortfarande Ivos utredning.

Men på pressträffen var Ivo också tydlig med att det finns skarpare åtgärder att ta till.

– Fortgår en situation där vi ser att patientsäkerheten är hotad är vi skyldiga att agera. Ytterst har lagstiftaren sagt att vi ska förbjuda den verksamheten, säger Sofia Wallström utan att gå in på sannolikheten för att detta sker.

Redan på torsdagsmorgonen meddelade sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) att Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till en nationell plan för kompetensförsörjningen inom vården. På frågan vad en sådan plan kan ha för betydelse svarar Sofia Wallström:

– Det är positivt att staten på olika sätt stöttar regionerna, men det är bara regionerna som ansvarar för sjukhusen och det är bara regionerna som kan åtgärda läget på sjukhusen.

Fakta: Granskade sjukhus

Sjukhus, region:
Sunderby sjukhus, Norrbotten
Sundsvalls sjukhus, Västernorrland
Akademiska sjukhuset, Uppsala
Södersjukhuset, Stockholm
Danderyd, Stockholm
Helsingborg, Skåne
Skånes universitetssjukhus (SUS) Malmö, Skåne
SUS Lund, Skåne
Gävle sjukhus, Gävleborg
US i Linköping, Östergötland
Blekingesjukhuset Karlskrona, Blekinge
Sahlgrenska/Sahlgrenska, Västra Götaland
Sahlgrenska/Östra, Västra Götaland
Universitetssjukhuset Örebro, Örebro
Västerås, Västmanland
Falu lasarett, Dalarna
Östersunds sjukhus, Jämtland Härjedalen
Karolinska sjukhuset – Huddinge/Solna, Stockholm
Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Sörmland
Centrallasarettet Växjö, Kronoberg
Oskarshamns sjukhus, Kalmar
Norrlands universitetssjukhus, Umeå, Västerbotten
Sjukhuset Varberg, Halland
Höglandssjukhuset, Jönköping
Centralsjukhuset i Karlstad, Värmland
Visby lasarett, Gotland
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm

Källa: Ivo

Fakta: Brister som Ivo uppmärksammat

Patienter vårdas under lång tid i korridorer eller på andra integritetskränkande och olämpliga ställen, utan att få tillräckligt med mat, vatten eller ens hjälp att gå på toaletten. Den mest grundläggande patientsäkerheten kan inte tillgodoses.

Patienter utrustas med grytlock och bjällror för att kunna påkalla personalens uppmärksamhet.

Läkemedel ges inte alls eller inte i tid.

Medicinsk övervakning sker inte utifrån patienternas medicinska behov utan utifrån tillgänglig utrustning och personal.

I tillsynen framkommer att personal inte kom fram med defibrillatorn till en patient med hjärtstopp eftersom patienter vårdas i korridoren.

TT

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV