Radar · Migration

200 människor skickades tillbaka men Grekland nekar

Migranters kroppar i vattnet utanför den grekiska än Kythira efter ett skeppsbrott, oktober 2022.

Legal Centre Lesvos har gjort en rekonstruktion av en stor pushback av nästan 200 personer till Turkiet från Grekland i oktober 2020. Det här är organisationens femte klagomål som lämnats in till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Men Grekland förnekar fortsatt – trots omfattande bevisning – till att de skulle ha gjort någonting olagligt.

Nästan 200 människor på flykt skickades tillbaka till Turkiet av den grekiska kustbevakningen den 20 oktober 2020. Organisationen Legal Centre Lesvos (LCL) har nu återskapat händelserna den där stormiga oktoberdagen, då flera olika flyktingbåtar kördes tillbaka från grekiska vatten till turkiska.

Advokaten Anastasia Ntailiani från LCL företräder elva passagerare som färdades i en av båtarna, denna var en fiskebåt och målet för passagerarna var att ta sig hela vägen till Italien för att söka asyl. Men de hamnade i sjönöd på grund av stormen, och kontaktade därför grekisk kustbevakning och bad om assistans. LCL har lämnat in fallet, S.A.A. and others v Greece, till Europadomstolen för mänskliga rättigheter, som kommunicerade det till Grekland den 21 december 2021. Grekland nekar fortsatt till att deras kustbevakning, i två omgångar, ska ha genomfört olagliga direktavvisningar av nära 200 personer under denna dag. Vad Grekland dock har bekräftat är att kustbevakningen tog emot ett samtal från en båt i sjönöd utanför Kretas kust.

I en film har LCL, med hjälp av forensiska experter, återskapat vad som hände den 20 till 21 oktober 2021. Teamet bakom undersökningen har intervjuat tio personer som överlevde pushbacken, analyserat andra vittnesmål och har gått igenom mängder med bevisning, inklusive officiella data från grekiska myndigheter och EU:s gränsbyrå Frontex. Videon visar enligt LCL hur grekisk kustbevakning istället för att rädda de sammanlagt nära 200 personerna i olika flyktingbåtar på väg från Turkiet som fastnat i stormen utanför Kreta – våldsamt och olagligt skickade den tillbaka till turkiska vatten.

”Särskilt slående i detta fall är push-backens lömska och till synes överlagda karaktär. De grekiska myndigheterna ljög upprepade gånger för passagerarna på fiskebåten – som befann sig i ett sårbart läge efter att ha överlevt en storm och förlorat sina förnödenheter – man vilseledde dem avsiktligt och upprepade att de skulle räddas, och istället attackerades de och förvisades kollektivt till Turkiet,” skrev organisationen i april 2021, och tillade att antalet inblandade fartyg, personal och samordning under denna push-back var ”extraordinär”. 

Minst fem fartyg från den grekiska kustbevakningen, fyra till fem mindre och snabbare båtar och sju livräddningsflottar användes utanför Kretas kust för att, i två separata operationer, transporteras över 200 kilometer till turkiska territorialvatten.

LCL argumenterar i sin klagan till Europadomstolen för att Grekland har brutit mot flera artiklar i Europakonventionen.